Boeren Planten Bomen Dalfsen

dwarshuis met lindes

Heb je een erf in het buitengebied van Dalfsen en wil je je inzetten voor biodiversiteit? Dit is een mooie kans!

De gemeente Dalfsen wil inwoners middels de regeling "Boeren Planten Bomen Dalfsen" de kans geven om met korting erfbeplanting aan te schaffen. Het gaat om bomen, struiken en zaaigoed dat bijdraagt aan de versterking van biodiversiteit. Het plantmateriaal wordt collectief ingekocht en tijdens onze uitgiftedag op 15 december uitgegeven (tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij begraafplaats Welsum) .

Waarom versterking biodiversiteit?

De laatste jaren gaat het steeds slechter met de biodiversiteit en daar moeten we wat aan doen! Door te kiezen voor bomen en struiken die bloeien en daarmee nectar en stuifmeel leverenaan insecten zoals de wilde bij en de honingbij , zorgen de bijen voor bestuiving en bevruchting.

Door soorten aan te planten die verspreid over het jaar bloeien, zorg jij voor een langdurig aanbod van nectar en stuifmeel en zo draag jij bij aan de versterking van biodiversiteit.

Streekeigen

We kiezen voor streekeigen en autochtoon plantmateriaal, naast dat het voor ons nageslacht mooi is dat de streekeigen kenmerken zichtbaar blijven in het gebied, is het ook voor de biodiversiteit goed. De planten en dieren zijn immers in de loop der eeuwen op elkaar afgestemd en hebben bewezen het op deze plek goed te doen. Daar proberen me met gebruik van het juiste plantmateriaal aandacht voor te hebben.

Vroeger lag de inrichting van het erf min of meer vast. Bebouwing en beplanting hadden praktisch nut. Door gelijke lokale bodemomstandigheden en het doorgeven van vaardigheden van generatie op generatie ontstonden typische kenmerken die je alleen in bepaalde streken zag.

Denk hierbij aan de manier waarop een erf is ingericht met beplanting zoals fruitbomen, heggen en hagen, maar ook typische bouwkenmerken zoals rietendaken, kookhuisjes, waterputten en aardappelkelders. Deze elementen maken de streek onderscheidend van de rest van Nederland. Het is belangrijk dat deze kenmerken behouden blijven, aangezien we hier allemaal van genieten.

De regeling:

  • Je krijgt 50% korting op de aanschafprijs
  • Tot een maximum van €500,- per erf
  • Er is een collectief uitgiftemoment
  • Je krijgt nuttige en leuke informatie en goed advies tijdens de uitgifte

Aanmelden!

Aan de rechterzijde van deze pagina kun je het aanmeldformulier voor de regeling Boeren Planten Bomen Dalfsen vinden. In dit formulier vind je een lijst van de soorten beplanting die je kunt bestellen binnen de regeling. Andere soorten dan hierop aangegeven kunnen helaas niet besteld worden!
Nadat je het formulier hebt ingevuld kun je deze per e-mail versturen aan Wesley Meulenkamp

Hij zal de aanvraag in behandeling nemen en je informeren over het vervolg. Je kunt je aanmelden voor deze regeling tot 1 december 2017.

Kort advies:

Mocht je twijfelen over de boomsoort of over de beste plek om deze te planten, dan kunnen wij je van een kort advies voorzien per e-mail of telefoon. Stuur ons dan een foto en bijbehorende vragen en eventueel een tekening van het erf dan proberen wij je zo goed mogelijk te adviseren.

Mocht je graag een uitgebreider erfadvies op locatie wensen dan kan onze adviseur Landschapsbeheer een afspraak met je maken. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wesley Meulenkamp.

Bodemverbeteraar

Op de aanmeldlijst staat ook een bodemverbeteraar genoemd. Wanneer je een boom gaat planten is het zeer wenselijk dat er een zak bodemverbeteraar wordt toegevoegd aan de grond tijdens het planten. Deze bodemverbeteraar geeft de bomen de eerste maanden wat extra voeding zodat de kans groter wordt dat de boom ook echt groot gaat wordten. Uiteraard blijft water geven wel heel belangrijk!

 

Boeren Planten Bomen Dalfsen Bestellijst
bloesem frans Bosscher
Boekje Boeren planten Bomen
bloesem frans Bosscher
Download hier het inspirerende boek over streekeigen bomen en struiken.