Betrokken bij Groen en Doen

5 maart 2013

Logo RGB jpg2

Via de landelijke koepels Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen is Landschap Overijssel intensief betrokken bij het programma Groen en Doen.

Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Het is een programma van het ministerie van Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.

Het ministerie heeft in 2012 twee miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. Deze twee miljoen euro is verdeeld over twee sporen. Ten eerste via zes groene vrijwilligersorgansiaties en ten tweede via lokale groene initiatieven die niet aangesloten zijn bij een van de zes landelijke groene vrijwilligersorganisaties.


Veilig aan de slag

Binnen Groen en Doen richt Landschap Overijssel zich op het opleiden van nieuwe en bestaande vrijwilligers met speciale aandacht voor arbo en veiligheid bij het werken in het landschap. Tevens leveren wij een bijdrage aan het doel om landelijk 24 nieuwe vrijwilligersgroepen op te zetten die in het seizoen 2012-2013 ieder al een praktijkdag in het landschap hebben gehad.

Trainingen in het veld
Landschap Overijssel ondersteunt ruim tachtig vrijwilligersgroepen die actief zijn in natuur&landschap. Al deze groepen hebben toegang tot de arbo-trainingen die wij ieder seizoen aanbieden. Om deze en andere trainingen op een goede manier te kunnen verzorgen, hebben wij een zogeheten activiteitendak voor in het veld aangeschaft.

Online vrijwilligersdesk
Om de informatie over arbo-richtlijnen en veiligheid voor alle vrijwilligers toegankelijk te maken, hebben wij een online vrijwilligersdesk opgezet. Hier vinden vrijwilligers altijd de meest actuele informatie die relevant is voor de optimale uitvoering van hun vrijwilligerswerk. Vanaf 18 april 2013 is deze vrijwilligersdesk voor iedereen toegankelijk.

Veilig aan de slag
Wij ondersteunen onze vrijwilligers niet alleen met trainingen en een online vrijwilligersdesk. Ook bieden wij de nodige veiligheidsmiddelen. Met de aanschaf van extra helmen, handschoenen en kniebeschermers kan het toenemende aantal vrijwilligers op een veilige manier in natuur&landschap aan de slag.

Opleidingsprogramma mentoren
Voor onze vrijwillige mentoren hebben wij een speciaal opleidingsprogramma samengesteld. Na een basiscursus mag je als aspirant mentor leerlingen en maatschappelijke stagiaires tijdens werkdagen in het veld begeleiden. Na enige praktijkervaring en vervolgtrainingen volgt een evaluatiegesprek en krijg je als mentor ook de bevoegdheid om zorgcliënten en bedrijven te begeleiden. De meest ervaren mentoren kunnen 'promoveren' tot senior mentor. Deze mentoren worden vooral ingezet voor het begeleiden van onze aspirant mentoren.

Nieuwe vrijwilligers
In het seizoen 2012-2013 hebben we ook vier nieuwe vrijwilligersgroepen helpen opzetten. Vier wel heel verschillende groepen die eind februari 2013 ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen hebben gestoken:

  • Hoogstambrigade Harculo
  • Ecozone Glanerbrug (Enschede)
  • Natuurwerkgroep Gerenlanden Oost (Zwolle)
  • Heggenlegbrigade

Voor iedere groep hebben we een korte training arbo en veiligheid verzorgd. Natuurlijk kunnen deze groepen ook gebruik maken van de overige trainingen, online vrijwilligersdesk, veiligheidsmiddelen en gereedschapsdepots die we met financiële steun vanuit het programma Groen en Doen konden opzetten of verbeteren.


Terug naar nieuws