Bloemenlint voor de wilde bij in o.a. Enschede & Zwolle tijdens ‘Earth Day’

22 april 2018

bloemenlint zwolle Corine Rutte Groeneschoenen1

Op zondag 22 april, tijdens ‘Earth Day’, worden op verschillende plekken in Overijssel bloemenlinten ingezaaid. Op zo’n 5.000 vierkante meter (braakliggend) terrein worden zaden geplant, waar over een tijdje wilde bloemen uitkomen. Hiermee helpen we onder andere wilde bijen, die belangrijk zijn voor de bestuiving van onze planten. Groene Lopers Enschede en Zwolle organiseren de actie voor het derde jaar op rij met dit jaar een record aantal deelnemers.

Tekort aan bloemen

Bijen zorgen niet alleen voor honing, ook bestuiven ze onze landbouwgewassen. Maar wilde bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. Door o.a. toenemende monoculturen in de landbouw en het betegelen van tuinen, ontstaat een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel verzamelen.

Bloemenlint

Om de bij een handje te helpen, organiseert Groene Loper Enschede voor de derde keer op rij een bloemenlint-actie. Tijdens Earth Day, de jaarlijks terugkerende ‘dag van de aarde’ die wereldwijd op 22 april wordt gevierd, worden zadenpakketten voor bloemenlinten uitgedeeld. De zaden worden geplant door o.a. schoolgaande kinderen, die vooraf een lesprogramma kunnen volgen over biodiversiteit. Over een tijdje komen er kleurrijke bloemen uit de zaden, waar insecten zoals bijen, hommels en vlinders van houden. Dit jaar kent een record aantal deelnemers: in Enschede doen meer dan 50 initiatiefnemers en basisscholen mee aan de actie en in Zwolle zelfs bijna 90!

Groene Loper Overijssel

In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN Overijssel. Zie ook: www.groenelopersoverijssel.nl


Terug naar nieuws