Commerciële burgerluchthaven Twente van de baan! Wij kiezen voor de inrichting zonder luchthaven

11 juni 2014

holthuis, Ruud Ploeg

Woensdagmiddag 11 juni heeft ADT (Area Development Twente) waarin de gemeente Enschede en de provincie Overijssel deelnemen bekend gemaakt dat de inspanningen voor de ontwikkeling van een commerciele burgerluchthaven zijn stop gezet. Er komt dus geen groot vliegveld!

Scenario's

ADT heeft 4 scenario's geschetst die nu verder worden uitgewerkt en waarover met belanghebbenden zal worden gesproken. In geen van de scenario's is ruimte voor een commerciele burgerluchthaven. Maar wel zijn er 2 scenario's waarbij vliegverkeer blijft bestaan.

Vier scenario’s ontwikkeling luchthaventerrein (ADT)

De eerste verkenning naar de ontwikkelingskansen van het 200 hectare grote noordelijke deel van het luchthaventerrein heeft vier potentiële scenario’s opgeleverd. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van:

1.Business- en General Aviation met bedrijvigheid: gericht op businessjets en kleine luchtvaart, zoals recreatief gebruik, lesvluchten en zweefvliegen.
2.Bedrijvigheid met beperkt vliegen: bedrijven rond de start- en landingsbaan maken hiervan gebruik voor met name het testen van hun producten en incidenteel voor het aanleveren van luchtvracht.
3.Mixed-zone aan de baan: verschillende functies kunnen zich langs de start- en landingsbaan ontwikkelen met gebruik van de bestaande bebouwing, zoals care&cure, duurzame landbouw en ontwikkelingen op energiegebied.
4.Buitenplaats Twente: het landschap als drager van landgoedontwikkelingen, waterhuishouding, care&cure en innovaties.

Niet meer vliegen

Nu de situatie open ligt en er geen politieke keuze voor vliegen is, vinden wij er gekozen moet worden voor een inrichting zonder vliegen. Want een vliegveld legt onevenredig veel beperkingen op aan de omgeving. Bovendien heeft de politiek in 2008 gekozen voor een commerciele burgerluchthaven omdat die het meeste perspectief bood; het zou vreemd zijn om nu te kiezen voor minder perspectiefvolle oplossingen.

Voorkeur

Wat Landschap Overijssel betreft kiezen we voor een inrichting van het gebied dat de belangen van mens, plant en dier voorop zet. Onze voorkeur gaat daarom uit naar het vierde scenario. Het voordeel hiervan is ook dat de ligging van de EHS kan worden afgestemd op de natuurlijke loop van de beken. In het derde scenario ligt hierbij de startbaan in de weg.

We gaan dus een nieuwe periode in waarin we opnieuw afwegingen en overwegingen zullen maken. Ons uitgangspunt blijft dat we gaan voor de inrichting van dit mooie gebied, die recht doet aan mens, plant en dier.

Lees hier het nieuwsbericht en de scenario's op de website van ADT >>


Terug naar nieuws