Stimuleringsregeling Erven in Salland

Knotlindes voor boerderij fotograaf Dook van Gils

Wilt u aan de slag met uw erf? En wilt u dat doen op een manier die goed past in het Sallandse landschap? Is uw erf gelegen in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte en woont u in het buitengebied? Met de stimuleringsregeling ‘Erven in Salland’ helpen wij u graag op weg.

Met de stimuleringsregeling kunt u als erfeigenaar in het buitengebied, bijdragen aan het Sallandse landschap. U ontvangt een bijdrage om uw erf te verfraaien met inheems en streekeigen plantgoed. Zo draagt u bij aan de landschappelijke kwaliteit en wordt de herkenbaarheid van het Sallandse landschap versterkt.

Erven vroeger en nu

Vroeger lag de inrichting van het boerenerf in een streek min of meer vast. Dat was geen toeval. De bebouwing en beplanting hadden veelal praktisch nut en werden daarom voor efficiënt gebruik aangelegd. De boomgaard lag daarom in de buurt van het huis. Daarnaast speelden gewoontes een belangrijke rol. Zo ontstond het streekeigen karakter dat inwoners en toeristen nu zo waarderen.

Maar erven zijn geen museumstukken. Erven zijn altijd in ontwikkeling. Functies van erven veranderen en er komen nieuwe erven bij in het buitengebied, die niet de traditionele inrichting kennen. Tegenwoordig hebben veel mensen de behoefte om iets persoonlijks aan een erf toe te voegen. En dat kan heel goed streekeigen en passend bij zowel de nieuwe functie als het Sallandse landschap.

Stimuleringsregeling voor streekeigen plantmateriaal

Het doel van dit project is het terugbrengen van karakteristieke beplanting op erven. Het gaat om landschappelijke beplanting: erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. Het gaat om de  inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen. Het plantgoed en –materiaal worden zoveel mogelijk afgenomen bij biologische bedrijven met EKO-keurmerk. Door karakteristieke beplanting van goede kwaliteit met korting aan te bieden dragen wij bij aan de instandhouding en versterking van het landschap in onze regio.

De regeling in het kort:

  • bestemd voor erven buiten bebouwde kom;
  • van toepassing op autochtoon, streekeigen plantmateriaal;
  • 50% korting op de aanschafprijs van plantmateriaal met een maximale bijdrage  van €150,- per erf;
  • er is een collectief uitgiftemoment;
  • je krijgt nuttige en interessante informatie en goed advies tijdens de informatieavond en uitgiftedag.

Informatiebijeenkomst op 1 november

1 november bent u welkom op de in de Maathoeve in Heeten (Witteveensweg 23, 8111 RP Heeten). Tijdens deze informatiebijeenkomst die plaatsvindt van 16.30 uur tot 20.30 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Wij geven u informatie over het project. De samenwerkende partners zijn dan ook aanwezig. U kunt bij hun terecht voor tips en inspiratie voor het uitwerken van het plan voor uw eigen erf, ook kunnen zij u praktische informatie geven over het planten van het plantmateriaal. Tijdens de informatie kunt u persoonlijk advies inwinnen over uw erf.  De erfadviseur geeft u dan aan de hand van een luchtfoto van uw erf concrete ideëen mee voor uw eigen erf. Voor het spreekuur kunt u zich per mail aanmelden bij Nicole Oude Wesselink.

Voordat u een plan indient

Voordat u aan de slag gaat met het maken van een inrichtingsplan voor uw erf, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken, om er zo voor te zorgen dat uw erf ook écht gaat bijdragen aan het versterken van het landschap en het versbeteren van een woonplek voor de dieren op en rondom uw erf.

Meer dieren op uw erf?

Door uw deelname aan Erven in Salland zorgt u er niet alleen voor dat de streek versterkt wordt, ook de biodiversiteit op het erf wordt vergroot. Zo biedt een boomgaard voedsel voor vlinders en bijen en tevens een nest- en jachtplaats voor steenuilen. Een heg of singel is een voedselbron voor bijvoorbeeld egels of vogels. Wilde bloeme bloemen trekken bijen, wilde vogels en vlinders aan. Klik hier voor meer informatie over het natuurlijker inrichten van uw erf. Wilt u weten op welke manier u ervoor kunt zorgen dat er meer insecten en vogels in uw tuin komen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Oude fruitboomrassen?

Veel oude fruitrassen zijn verdwenen uit het landschap. Wat zou het mooi zijn wanneer we deze weer terug kunnen brengen in de Sallandse boomgaarden. De website van de stichting IJsselboomgaarden biedt veel informatie over fruitbomen en het beheer van fruitgaarden. Voor algemene informatie over fruitgaarden kunt u hier terecht. Hier kunt u klikken wanneer u meer wilt weten over het beheer van fruitgaarden in algemene zin. In de handout Kennisbank hoogstamfruit van Landschap Overijssel kunt u terecht voor praktische beheertips van fruitgaarden. Op de bestellijst staat een groot aantal fruitrassen. Stichting IJsselboomgaarden heeft deze lijst samengesteld. Het betreft de fruitrassen die langs de IJssel voorkwamen. Aan de rechterzijde van deze pagina staat een document waarin een beschrijving wordt gegeven van de verschillende fruitrassen.

Welke beplanting wordt aangeboden binnen dit project?

Aan de rechterzijde van deze pagina kun je het aanmeldformulier voor de regeling vinden. In dit formulier vind je een lijst van de soorten beplanting die je kunt bestellen binnen de regeling. Andere soorten dan hierop aangegeven kunnen niet besteld worden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 5 en 22 november. Nadat u het formulier hebt ingevuld en een schets van het erf (aan de rechterzijde van deze pagina vindt u een voorbeeld erfinrichtings schets) met de gewenste beplanting hebt gemaakt kunt u deze per e-mail versturen aan Wesley Meulenkamp. Hij zal de aanvraag in behandeling nemen en u informeren over het vervolg. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, het maximaal aantal deelnemers betreft 30 erven binnen alle drie de betrokken gemeenten.

Kort advies:

Mocht je twijfelen over de boomsoort of over de beste plek om deze te planten, dan kunnen wij je van een kort advies voorzien per e-mail of telefoon. Stuur ons dan een foto en bijbehorende vragen en eventueel een tekening van het erf dan proberen wij je zo goed mogelijk te adviseren.

Mocht u graag een persoonlijk erfadvies op locatie wensen dan kan onze adviseur Landschapsbeheer een afspraak met je maken. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wesley Meulenkamp.

Uitgifte plantmateriaal

16 december vindt de uitgifte plaats van het plantmateriaal. Deelnemers aan de regeling hebben per email nadere informatie ontvangen. Tijdens de uitgifte van het plantmateriaal zijn er mensen aanwezig die praktische vragen over de aanplant van het plantmateriaal kunnen beantwoorden.

Bodemverbeteraar

Op de aanmeldlijst staat ook een bodemverbeteraar genoemd. Wanneer je een boom gaat planten is het zeer wenselijk dat er een zak bodemverbeteraar wordt toegevoegd aan de grond tijdens het planten. Deze bodemverbeteraar geeft de bomen de eerste maanden wat extra voeding zodat de kans groter wordt dat de boom ook echt groot gaat wordten. Uiteraard blijft water geven wel heel belangrijk!

Tot slot: Wie zijn de initiatiefnemers van deze regeling?

Dit project wordt gefinancierd door de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Deventer. De volgende partijen zijn er bij betrokken: Stichting IJsselboomgaarden, Landschap Overijssel, Stichting Kostbaar Salland, Stichting Sallands Erfgoed, LTO Noord Salland en Agrarische natuurvereniging Groen Salland.

 

Beschrijving fruitrassen IJsselstreek
fruitboomgaard fotograaf Dook van gils
Voorbeeld erfinrichtingsschets
fruitboomgaard fotograaf Dook van gils
Boekje Boeren planten Bomen
fruitboomgaard fotograaf Dook van gils
Download hier het inspirerende boek over streekeigen bomen en struiken.
Aanmeldlijst Erven in Salland 2017