Fietsen door het Reestdal (40 km)

Het Reestdal1

In Overijssel zijn aan de hand van het fietsroutenetwerk schitterende fietstochten te maken. Door het volgen van de onderstaande knooppunten maakt u een fietstocht door het afwisselende Reestdal.

Routebeschrijving:

  • Vanuit Bezoekerscentrum De Wheem linksaf het fietspad op tot aan knooppunt 37
  • Volg de onderstaande knooppunten

37 - 99 - 98 - 97

  • Net voordat u knooppunt 97 bereikt, gaat u aan het eind van de Stapelerweg linksaf het fietspad op richting De Wijk
  • Dit fietspad blijft u volgen tot de molen, hier komt u weer op de knooppuntroute.
  • Ga rechtdoor naar knooppunt 80
  • Volg de onderstaande knooppunten

80 - 1 - 85 - 86 - 89 - 81 - 88 - 35 - 36 - 37 - 15

  • Tussen de knooppunten 37 en 15 ligt Bezoekerscentrum De Wheem, het eindpunt van deze fietsroute

Uitzichtpunten:

1. Reestdal

Het Reestdal biedt een fantastisch gevarieerd landschap. Bos, heide, natte dotterbloemhooilanden, houtwallen en karakteristieke boerderijen liggen dicht bij elkaar. Openheid en beslotenheid, hoogtes en laagtes wisselen elkaar af. Het gebied is rijk aan amfibieën, reptielen en vogels en de ooievaar en das zijn er niet meer weg te denken. Het is een landschap dat al vanaf de middeleeuwen door boeren is gevormd. Een rijk landschap. Vanwege de geschiedenis die nog zo goed terug te vinden is, en vanwege de vele planten en dieren dier er voorkomen.

2. De Reest

De provincies Overijssel en Drenthe wordt gescheiden door het kronkelige riviertje De Reest, die enkele tientallen kilometer lang is. Vanaf de veengronden bij Dedemsvaart stroomt het water traag richting Meppel. Deze smalle beek is de levensader van een eeuwenoud landschap met oogstrelende natuur. Dat het kleinschalige landschap in het Dal van de Reest zo goed bewaard is gebleven, is meer geluk dan wijsheid. Diverse keren bogen de bestuurders van Overijssel en Drenthe zich over de vraag hoe ze van de beek een mooie kaarsrechte sloot konden maken. Dat kon natuurlijk alleen maar als er stukjes grond aan weerszijden van de Reest van provincie zouden wisselen. Die puzzel konden ze maar niet oplossen. Gelukkig maar. Nu spannen Landschap Overijssel en Stichting Het Drentse Landschap zich in om dit bijzondere landschap ook voor de toekomst te behouden.

3. ’t Ende

Boerderij ’t Ende biedt onderdak aan het natuurinformatiecentrum van Het Drents Landschap. In het centrum is informatie te vinden over het Reestdal en is een wisseltentoonstelling te bekijken. Het is een gratis toegankelijk centrum.

4. Molen

Deze korenmolen dateert uit 1764. Toen stond de molen nog als beltmolen in het Staphorster Leijen. In 1829 kocht Jacob Schiphorst Haalweide de molen en liet deze als stellingmolen herbouwen in De Wijk. De Stichting Wieker Meule is sinds 1996 eigenaar van De Wieker Meule. Molenaars zorgen er met veel enthousiasme voor dat de molen elke zaterdag tussen 13.00 en 18.00 uur draait.

5. Herenhuizen

De boeren langs de Reest hebben echter twee grote bloeiperiodes gekend. De eerste viel in het midden van de negentiende eeuw, toen er goed verdiend werd aan de varkenshouderij en botermakerij. De tweede periode van voorspoed ligt in het eerste kwart van de twintigste eeuw. Betere landbouwmethoden en een succesvolle zuivelfabricage zorgden toen voor extra inkomsten. In deze perioden van welvaart blijft er geld over. Dat wordt geïnvesteerd in vergroting van het woongedeelte en in een fraaier aanzien van de boerderij. Veel lage voorgevels werden vervangen. De gevels werden verhoogd en voorzien van uitzwenkende hoeken en een brede, witgeschilderde gootlijst als bekroning. In de negentiende eeuw ontstaat ook het gebruik om voor de bestaande boerderij een geheel nieuw voorhuis te bouwen, dwars op het bestaande hallehuis. Dit voorhuis telt twee verdiepingen en is voorzien van een schilddak, met schoorstenen op de hoeken. Aan de voorzijde van deze ‘landherenhuizen’ wordt bij voorkeur een parkachtige tuin aangelegd in Engelse landschapsstijl. Dergelijke monumentale boerderijen zijn voornamelijk te vinden in de westelijke helft van het Reestdal.

6. de Lokkerij

In de jaren zeventig dreigde de ooievaar in Nederland uit te sterven. Daarom startte Vogelbescherming Nederland met het houden van ooievaars in ooievaarsbuitenstations. Ook Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst en omstreken wilde, in hun jubileumjaar 1981, aansluiten bij dit initiatief. Daarom werd een plaats voor dit buitenstation gezocht. De familie Koopman die op de boerderij de Lokkerij woonde, stelde hun erf beschikbaar. Het station startte met twee broedparen in kooien en 10 jonge ooievaars. Het Reestdal blijkt een goed leefgebied voor de ooievaar. Het natuurvriendelijk beheer van de natte hooilanden langs de Reest herbergt grote insecten, kikkers, muizen en ander voedsel waarvan ooievaars profiteren. Inmiddels zijn er in het Reestdal weer vele ooievaars te zien.

7. Boswachterij Staphorst

De Boswachterij Staphorst is een typisch ontginningsbos op voormalige heidegronden. Bomen van grotendeels dezelfde generatie (aangeplant tussen 1930-1940) en uitgestrekte heidevelden wisselen elkaar af. De vele vennen in het gebied herinneren aan de tijd dat hier turf gestoken werd. Doordat het bos midden in een verder bosarme streek ligt, heeft het een grote aantrekkingskracht op dieren. De Boswachterij Staphorst is in eigendom van Staatsbosbeheer.

8. Buurtschappen

Het Reestdal kent vele buurtschappen. Buurtschappen zijn vaak in de volksmond ontstaan, als benaming voor de locatie van een verzameling van huizen en boerderijen. Tijdens deze route fietst u onder andere door de buurtschappen den Westerhuis, Lutten Oever, Groot Oever, De Stapel, Haalweide, Havixhorst, Schiphorst, en Kievitshaar.

9. Ontginningslandbouwgebieden

Vroeger werd het Reestdal alleen bewoond op de hogere gronden. Voor de rest bestond het gebied uit veengronden die vrijwel onbewoond waren. De bevolkingsgroei voor de toename van de behoefte aan landbouwgronden. Ook in de Lage Landen was meer landbouwgrond nodig. Mensen begonnen de grond te ontginnen. Het landschap van de woeste gronden onderging een ware metamorfose. Er ontstond een patroon van kaarsrechte wegen en sloten met daartussen de landbouwgronden. In de omgeving van de buurtschap Kievitshaar is dit goed te zien.

10 Oud Avereest

Al sinds de middeleeuwen wordt Oud Avereest bewoond. Aan het eind van de 13de eeuw stond hier al een klein houten kerkje. In de omgeving van de kerk staan nog vele oude monumentale boerderijen Tegenover de huidige kerk staat De Wheem. Deze boerderij fungeert nu als bezoekerscentrum van Landschap Overijssel, maar dat was vroeger wel anders. Toen monniken de kerk stichtten kreeg de pastoor een boerderij met wat grond om te voorzien in zijn levensbehoefte. In de 18de en 19de eeuw was de Wheem in gebruik als boerderij en herberg. Op zondag werden hier voor en na de kerktijd de nieuwtjes uitgewisseld.

 

Faciliteiten


Voldoende parkeerplaats
Adresgegevens:
Bezoekerscentrum De Wheem
Oud Avereest 22
7707 PN Oud Avereest
Route (Google maps)
Het Reestdal
Het Reestdal
Het Reestdal is uniek in Nederland. Nergens vind je nog zo'n mooi meanderend riviertje in een prachtig cultuurhistorisch beekdal. Maar als we niks doen verdwijnt dit. Help nu mee om dit te behouden.
Bezoekerscentrum De Wheem
Het Reestdal