Kap vliegveld beperken tot enige honderden bomen

18 maart 2014

lonnekerberg

Naar aanleiding van ons persbericht over mogelijke kap van 840 hectare bos rondom vliegveld Twente heeft er gisteravond een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van Landschap Overijssel en ADT in aanwezigheid van de voorzitter van ADT, Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede. Gezamenlijk is er een verklaring uitgegaan waarin staat dat er maximaal enkele honderden bomen gekapt zullen worden.

Gistermiddag heeft Landschap Overijssel een persbericht uitgedaan over mogelijke kap van 840 hectare bos rondom vliegveld Twente. We konden op basis van de bepalingen uit het luchthavenbesluit dat nu ter inzage ligt, niet tot een andere conclusie komen dan dat er 840 hectare bos moet verdwijnen. Dit in verband met veiligheidseisen in het luchthavenbesluit.

In de bossen in dit gebied staan gemiddeld zo'n 100 bomen per hectare. Bij een kap van 840 hectare zou dat kunnen betekenen dat er zo'n 840.000 bomen gekapt moeten worden. In de gezamenlijke verklaring van ADT en Landschap Overijssel staat dat er maximaal enkele honderden bomen gekapt zullen worden. Dat zijn er enorm veel minder dan de bepalingen in het ontwerpbesluit veronderstellen.

Tijdens het gesprek gisteravond tussen ADT en Landschap Overijssel is over en weer gesproken over de verschillende beelden van de te verwachten bomenkap rondom Twente Airport, naar aanleiding van verschillende publicaties. Landschap Overijssel blijft overtuigd van de berekening van het aantal te kappen hectares bos op basis van de bepalingen uit het luchthavenbesluit. ADT en Landschap Overijssel zijn er van overtuigd dat deze 840 hectare kap geen werkelijkheid zal mogen worden. Het verantwoordelijk Ministerie Infrastructuur en Milieu (I&M), bevoegd gezag voor het te nemen Luchthavenbesluit, heeft ook aangegeven de bomenkap zoveel mogelijk te willen beperken.

Landschap Overijssel en ADT hebben een verklaring opgesteld waarin staat dat de bomenkap beperkt moet blijven tot maximaal enige honderden bomen. Volstrekte zekerheid daarover kan pas over enige maanden worden verkregen als het Ministerie I&M daarover heeft geoordeeld. Tot die tijd zal het Ministerie hierover geen uitspraken doen.

Lees de gezamenlijke verklaring >>

 


Terug naar nieuws