Kraanvogelfamilie in Wierdense Veld

9 juni 2016

Kraanvogels Mark Zekhuis2

Er heeft dit jaar een paartje kraanvogel in het Wierdense Veld gebroed. En met succes, sinds een paar dagen is het nest uitgekomen en huppelt er een jonge kraanvogel in het gebied rond. Kraanvogels zijn erg gevoelig voor verstoring, zeker als ze een jong hebben. Daarom hebben we de twee wegen die door het gebied lopen tijdelijk afgesloten tot het jong groot genoeg is en kan vliegen. Naar verwachting is dit begin augustus. In september trekken de kraanvogels naar zuidelijke oorden om te overwinteren. In februari of begin maart komen ze vaak weer terug op de plek waar ze succesvol een jong hebben grootgebracht om dit opnieuw te proberen.

Gevoelig voor verstoring

Een kraanvogel is extreem gevoelig voor verstoring. Mede doordat ze op de grond broeden en daardoor erg kwetsbaar zijn. Ze zijn zeer alert op predatoren, maar ook op mensen en honden. Zeker wanneer ze een jong hebben. Wanneer er verstoring is, vliegen de ouders op. Het jong is dan alleen en erg kwetsbaar. Daarnaast moet het jong al snel op zoek naar voedsel en dit vindt hij in graslanden met kort gras. Hij zal hiervoor zijn dekking tussen het pijpenstro moeten verlaten. Wanneer er teveel onrust is, durft het jong dit niet en zal het verhongeren. Voor meer informatie over kraanvogels kijk op www.kraanvogels.net

Beheer Wierdense Veld

Mede dankzij het beheer van de afgelopen jaren, blijkt het Wierdense Veld een geschikte locatie voor de kraanvogel om te broeden. Er zijn veel bomen en struiken verwijderd, waardoor het gebied meer open is. Daarnaast is het gebied natter gemaakt. Dit creëert een uitstekende locatie voor kwetsbare vogels die op de grond broeden, zoals de kraanvogel. Hoe meer openheid, hoe eerder zij gevaar zien aankomen en kunnen vluchten en hoe natter de bodem, hoe minder makkelijk predatoren zoals de vos en marter bij het nest kunnen komen. “Dat de kraanvogels hier succesvol hebben gebroed, vind ik een onverwachte plus op ons beheer,” aldus Evert Dijk, terreinbeheer Landschap Overijssel. “Als kraanvogels eenmaal hun jong groot hebben gebracht, is de kans groot dat ze weer terugkeren naar die plek. Ik hoop enorm dat het paartje het Wierdense Veld ook volgend jaar weer weet te vinden. Het creëren van rust, vergroot deze kans aanzienlijk. Ik waardeer het dan ook bijzonder dat de gemeente zo snel medewerking heeft geboden bij het afsluiten van de wegen.”


Terug naar nieuws