Machines in het landschap

Brushcutter

Landschapsbeheer is een hoofdtaak van Landschap Overijssel. We doen dit met kwaliteit voor mens, plant en dier. Waar mogelijk koesteren we het streekeigen en ambachtelijk landschapsbeheer. Zo leren we inwoners van Overijssel hoe ze met de zeis kunnen maaien en hoe ze fruitbomen met de hand kunnen snoeien. Ook zetten we schaapskuddes in om de opslag uit heidevelden te grazen. Tegelijkertijd gaan we met onze tijd mee en zoeken we naar slimme innovaties. Zoals het machinaal beheren van landschapselementen.

In Nederland zijn we nog niet zo gewend aan grote machines in het landschap. Toch is het in de landen om ons heen al heel gebruikelijk. Hier worden heggen bijvoorbeeld vaak machinaal gemaaid en wordt opslag machinaal verwijderd.

Met machines kan er efficiƫnter gewerkt worden. Meer landschapselementen kunnen in een kortere tijd onder handen worden genomen. Met het geld en de tijd die we hiermee besparen, kunnen we andere mooie dingen doen voor natuur en landschap. Ook belangrijk is dat machinaal beheer goede resultaten oplevert voor de landschapselementen.

Uiteraard kunnen machines niet overal ingezet worden. Soms moet het landschapsbeheer echt handmatig gebeuren. Ook moet rekening gehouden worden met de locatie en de vorm van de landschapselementen. De machines kunnen niet overal komen.

De machines in actie

Gras schuiven van nathooiland 2009 001

Om te kijken of machinaal beheer ook in Overijssel kan werken, heeft de provincie Overijssel gevraagd aan Landschap Overijssel en Brandhof Natuur&platteland om een onderzoek te doen. Hieruit is naar voren gekomen dat een aantal machines goed kan werken. Bent u benieuwd hoe de machines werken?

Bekijk de filmpjes>>

Machines in het landschap zullen zeker wennen zijn. Maar als ze zorgvuldig worden ingezet, kunnen ze efficiƫntie opleveren. Er kan meer landschap worden onderhouden met hetzelfde geld. Dat is een aantrekkelijk idee.