Natuur

Otter in Regge

Regge als klimaatbuffer
Op 20 juni ondertekenden Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Waterschap Regge en Dinkel de samenwerkingsovereenkomst 'De Regge Kansrijke klimaatbuffer'. Daarmee wordt de Regge tussen Hancate en Landgoed Eerde over een lengte van 7,5 kilometer getransformeerd in een mooie meanderende rivier, waarbij ook wordt ingespeeld op de gevolgen van de klimaatverandering. Een natuurlijk ingerichte Regge vormt ook een geschikte leefomgeving voor de otter. Dat bewijst de vondst van ottersporen in de Beneden Regge tussen Hancate en de uitmonding in de Vecht. Na afwezigheid van ruim vijftig jaar is de otter weer terug in de Twentse wateren.

Multifunctioneel Kristalbad
Het Kristalbad, gelegen tussen Hengelo en Enschede, is een multifunctioneel gebied. Het nazuiveren en tot leven wekken van water, bergen van overvloedig regenwater, verbinden van natuurgebieden en bieden van recreatieve voorzieningen gaan er hand in hand. Nadat eind oktober 2010 het startsein voor de inrichting van dit nieuwe natuurgebied was gegeven, hebben Landschap Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel en de gemeenten Hengelo en Enschede vorig jaar het gedeelte tussen de spoorlijn Enschede-Almelo en het Twentekanaal afgerond. Inmiddels nemen de natuurwaarden in het gebied toe; de watervogels broeden er al talrijk.