Natuurakkers

korenbloemen en klaprozen

Tweejarige PILOT Natuurakkers afgerond

Op 4 september heeft de afsluitende bijeenkomst van het PILOT-project Natuurakkers plaatsgevonden. De algehele oproep van de projectgroep is: Kom op voor duurzaam herstel akkernatuur!
De deelnemers aan het project Natuurakkers kijken met voldoening terug op wat ze in korte tijd hebben bereikt. Ze zien dat de bloemrijke stroken grote aantrekkingskracht hebben op tal van dieren én op mensen. Landschap Overijssel dankt iedereen voor z’n inzet en roept alle betrokken op om zich te blijven inzetten voor akkernatuur. Omdat het goed is voor planten en dieren die het nu zo moeilijk hebben in akkerbouwregio’s. En omdat het goed is voor de waardering van de samenleving voor de agrarische sector.
Bekijk hier de resultaten van de PILOT
Paper natuurakker

Omschrijving PILOT Natuurakkers

Met het project Natuurakkers slaan diverse partijen de handen ineen om het aantal natuurakkers in Twenterand en Hardenberg te vergroten. Samen met actieve akkerbouwers worden op geschikte plekken natuurlijke akkerranden aangelegd. Er zijn twee soorten akkerranden: bloem- en kruidenrijke akkerranden, dit is een strook van 3 tot 6 meter breed, en een robuustere faunarand van 6 tot 12 meter. Aankomende zomer staan de eerste akkerranden in bloei. En dat is genieten voor mens, plant en dier!

Waarom Natuurakkers

Je ziet ze af en toe nog. Van die mooie, bloemrijke akkers. Akkers die belangrijk zijn voor dieren die afhankelijk zijn van bouwland, zoals tal van vogels (bijvoorbeeld patrijs) maar ook muizen die op hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels. Waardevol voor de natuur, maar ook zeer waardevol voor de mens die geniet van het wuivend graan met klaprozen, de zoemende bijen en fladderende vlinders.

Helaas gaat de natuurkwaliteit van de akkers in Nederland sterk achteruit en neemt hiermee het aantal dieren dat er leeft af. Dit komt omdat de akkers steeds intensiever worden gebruikt. Door de goede oogstmethodes blijven er steeds minder restjes van de oogst achter, de akkers worden eerder omgeploegd en er worden meer bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook neemt het aantal graanakkers af en komt hier vaak mais voor in de plaats. Funest voor de dieren die er leven en een stuk minder leuk om tegenaan te kijken.

Voorbeeld - klik om te sluiten

Voordelen natuurakkers

 1. Natuurakkers zijn goed voor de biodiversiteit; ze bieden voedsel en onderdak aan tal van akkerfauna zoals gele kwikstaart, patrijs, grauwe kiekendief, maar ook muizen (die weer voedsel zijn voor roofvogels en uilen) en tal van vlinders en insecten zoals bijen. Ook in de winter, wanneer gewone akkers kaal zijn, bieden natuurakkers voedsel en beschutting aan dieren.
 2. Natuurakkers zijn genieten! Ze verfraaien ons landschap en zijn prachtig om naar te kijken. Kom er zelf één bekijken en geniet van de wuivende bloemen, de heerlijke geuren en de dieren die er leven.
 3. Met de kennis en ervaringen van Natuurakkers kunnen agrariers gestimuleerd worden om met een maximale biodiversiteit te voldoen aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
 4. Natuurakkers vormen een natuurlijke manier van plaagbestrijding omdat ze nuttige insecten en spinnen stimuleren en een bufferzone vormen. Zo krijgen plagen zoals bladluizen minder kans. Hierdoor hoeven agrariers minder pesticiden te spuiten.

Natuurakkers voldoen aan de volgende eisen:

 1. Er wordt niet op de akkers gejaagd
 2. De akkers worden niet bemest
 3. Op de akkers worden geen pesticiden gebruikt

Nieuwsbrieven

De volgende partijen doen mee

 • Gemeenten Twenterand en Hardenberg
 • Stichting Vitaal Platteland Hardenberg
 • ANV Land&Schap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Stichting Toezicht Buitengebied Twente
 • Wildbeheereenheid Vriezenveen
 • KNNV Vriezenveen
 • IVN Den Ham Vroomshoop
 • Twentse Vogelwerkgroep
 • VOF Oosterweilanden
 • Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel
 • Project Boeren in het Vechtdal
 • Meer informatie

  Wil je meer informatie over natuurakkers? Neem dan contact op met Mark Zekhuis, 06 - 513 507 97 of per mail: mark.zekhuis@landschapoverijssel.nl

  Download hier het artikel Onweerstaanbare Natuurakkers >>

  kader patrijs met jongen johan poffers web

   

  Logo.natuurakkers