Natuurwerkgroep EnHOe winnaar vrijwilligersprijs

18 april 2014

EnHoe!

Nijverdal - Landschap Overijssel bedankte op donderdag 17 april alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens ruim 130.000 uur werk in natuur en landschap in Overijssel. Op de Kapavond, de jaarlijkse slotavond van het winterseizoen vrijwillig landschapsbeheer, kwamen 225 vrijwilligers bijeen in Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug.

Roel Munneke uit Hengelo, coördinator van de natuurwerkgroep EnHoe! (donderdaggroep), kreeg de vrijwilligersprijs van Landschap Overijssel overhandigd door Martin Knol, voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel.

Natuurwerkgroep EnHOe / donderdagwerkgroep uit Hengelo/Enschede winnaar vrijwilligersprijs

Deze Natuurwerkgroep heeft een groep van 25 deelnemers die iedere donderdag bij elkaar komen in een van de landgoederen tussen Enschede en Hengelo. In de groep zitten mensen die vanwege hun gezondheid baat hebben bij werken in de natuur, met een duidelijk omschreven klus. Om die reden is er ook grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen rond het vliegveld. De groep is in 10 jaar tijd gegroeid van 4 personen naar maximale bezetting ca 25 tot 30 personen.

De wisselbeker, een keramiek van kunstenares Marry Algra uit Emmen bij Dalfsen, mag de groep een jaar mee naar huis nemen. Ook ontvangen zij een oorkonde.

Landgoederen in Twente

Het informatieve deel van de Kapavond ging over de de landgoederen van Twente.

Elyze Storms van het Gelders Genootschap. Historische buitenplaatsen en landgoederen vormen een bijzonder type cultuurhistorisch erfgoed. De landhuizen werden gebouwd voor particuliere families om te recreëren gedurende de zomermaanden. Wegens hun omvang en wijde verspreiding door heel Nederland zijn de historische buitenplaatsen en landgoederen belangrijke dragers van het cultuurlandschap. Vooral daar waar we kunnen spreken van landgoederenzones (bijv. de Twentse textiellandgoederen) heeft het wel en wee van de buitenplaatsen en landgoederen een grote invloed op de kwaliteit van het huidige en toekomstige landschap.

Op de Kapavond komen oude en nieuwe groepen bij elkaar om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen in het vrijwillig landschapsbeheer. Dit jaar natuurlijk ook bijzonder vanwege de dreigende kap rond vliegveld Twente. De zorg om de ontwikkelingen rond het vliegveld blijft groot.

Vrijwilligers werken aan het onderhoud van vele duizenden knotwilgen, fruitbomen, meidoornheggen en oevers. Ook is er gewerkt op heideterreinen, in poelen en in bos. Het landschap van Overijssel is door de inzet van vrijwilligers veel mooier geworden. Na de zomer gaan de meeste groepen weer aan het werk. De Natuurwerkdag op 1 november 2014 is de officiële opening van het nieuwe seizoen in het landschapsonderhoud. Landschap Overijssel ondersteunt graag nieuwe buurt- en bewonersinitiatieven om natuur en landschap in de eigen omgeving te helpen onderhouden! Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk of ondersteuning van buurtinitiatieven? Neem dan contact op via www.landschapoverijssel.nl .Terug naar nieuws