Ommetje Hoge Hexel (5 km)

ommetje hog hexel 1

Hoge Hexel ligt ten noorden van de kern Wierden en verbindt de buurgemeenten Hellendoorn en Vriezenveen. U geniet van de glooiende akkers, groene weilanden, ruwe natuurterreinen en authentieke boerenerven. Ervaar hoe 'machtig mooi' Hoge Hexel is!

Praktische informatie:

  • Bewegwijzerde route
  • Markering: Palen met schaapskooibordjes
  • Waterdicht en stevig schoeisel aanbevolen
  • Honden toegestaan mits aangelijnd

Uitzichtpunten:

1. 't Skoap'nskot

De met riet gedekte schaapskooi werd rond 1800 op het 'erve Berends' in Hooge Heksel gebouwd. Kenmerkend zijn de houten wanden die aan de buitenzijde met aarde zijn aangevuld. In deze aarden wallen staan de houten schoorpalen die de kapconstructie zijdelings steunen. Op de verdiepte bodem van de schaapskooi werden afgestoken heideplaggen met schapenmest afgewisseld. Met deze menging werden na de winter de ronde het erf liggende akkers op de essen vruchtbaar gehouden. Tot 1923 bezat erve Berends 120 schapen die destijds over de lagergelegen heidevelden graasden. Na de komst van de kunstmest had de schaapskooi als potstal zijn functie verloren en zag je ook geen schapen meer op de heide grazen.

2. Kikkerpoel

De kikkerpoel ligt aan de rand van het voormalig erf 'klein Douwel' en huisvest een leger aan kikkers. Rond 1990 werd deze 'wel' met ondersteuning van het Overijssels Landschap door de toemalige eigenaar als kikkerpoel ingericht. In het verleden werd deze als veedrinkplaats gebruikt. Door de geïsoleerde ligging wordt deze poel tegenwoordig veel gebruikt als drinkplaats voor reeën.

3. Vitenspad

Onder dit waterwingebied zit op tientallen meters diepte het grondwater dat Vitens oppompt. Vitens heeft een vergunning voor het winnen van 2,5 miljoen m3 grondwater per jaar op de terreinen bij Hoge Hexel. Het opgepompte water wordt in het aangrenzende drinkwaterbedrijf geschikt gemaakt als drinkwater voor de klant. Alleen door de kwaliteit van de waterbronnen te beschermen en de voorraden zorgvuldig te beheren, kunnen we nu en in de toekomst goed drinkwater blijven leveren. Vitens stimuleert daarom schone activiteiten, zoals milieuvriendelijke recreatie, biologische landbouw en natuurontwikkeling rond de waterwinning.

4. Oude Zwolseweg 6

Aan de Oude Zwolseweg ligt het monumentale boerderijtje met 'Schöppe' en 'Kokhuus' dat in vroeger jaren bekend stond als één van de 'stillen knippen'. Omdat 't Heksel een knooppunt van wegen was, waren er meerdere zogenaamde 'stille knippen' waar zonder 'patent' werd getapt. Deze aan de route van Zwolle naar Duitsland gelegen boerderij stond bekend als 'de Lappe'. Deze naam werd ontleend aan de witte lap die de moeder des huizes buiten het raam hing om aan de in de nabije Westerveen werkende zoons kenbaar te maken dat de middagpot klaar stond. 

5. Monument Kapitein Lancker

In augustus 1942 bouwt Albert Ferdinand Lancker in Twente een netwerk van verzetsmensen op. Als spil van de Raad van het Verzet in Twente en Salland organiseert hij met succes droppings van wapens en geheime agenten vanuit Engeland. Onder de naam Evert wordt hij in november 1944 commandant van het district Salland. Die functie blijft hij bekleden tot aan zijn dood. Bij zijn vluchtpoging vanuit de 'verzetswoning' van meester Nijboer wer Lancker door twee kogels dodelijk getroffen. Op deze plek in het Hexelerflier stierf Lancker. Volgens sommigen heeft hij zich zelf door het hoofd geschoten, omdat hij niet in handen van de Duitsers wilde vallen.

6. Kloasboer

Aan de nieuwe Schoolweg, vlak voor de dorpskern, ligt één van de oudste erven van 't hooge heksel. Dit erf 'de Kloasboer' lag vroeger aan de 'brink' en wordt in de leenregisters van 1381 al genoemd. In de 15e eeuw kwam het in bezit van het klooster Sibculo. In een 'richtersbrief' in het kloosterarchief uit 1454 wordt melding gemaakt dat het goed 'Johannyck in de buurtschap Heggelse, kerspel Wederden', werd verkocht.

7. Kulturhus Hoge Hexel

Het Kulturhus Hoge Hexel is in het voorjaar van 2009 geopend. Dit gebouw is een voorbeeld van saamhorigheid binnen de bevolking. Vele vrijwillige handen hebben samen een groot deel van dit gebouw tot stand gebracht. Met de aangrenzende basisschool en de sportzaal is dit een plek waar de Hexelaars, van jong tot oud, elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien.

Ommetje Hoge Hexel

Dit ommetje is een initiatief van de Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel en mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van de Gemeente Wierden, Rabobank, Landschap Overijssel en de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. 

Faciliteiten


Honden aangelijnd toegestaan Voldoende parkeerplaats Route is bewegwijzerd
Adresgegevens:
Schaapskooi Hoge Hexel
Piksenweg t/o 5a
Hoge Hexel
Route (Google maps)