Onderzoek Das en Vecht naar boommarters in het Vechtdal

20 november 2015

boommarter mark zekhuis

Zodra de bladeren zijn gevallen gaan de vrijwilligers van van de boommarterwerkgroep van Stichting Das & Vecht op pad op zoek naar holtes in bomen voor de schitterende boommarter. De zeldzame boommarter gebruikt de holtes als nest-, schuil-, en slaapplek. Voor het beheer van de bossen is zeer belangrijk te weten welke bomen moeten blijven staan en waar boommarters verblijven. We zijn dan ook erg blij met de adviezen van deze deskundige werkgroep.

Boommarter

De boommarter (Martes martes) is een zoogdier uit de familie marterachtigen. Het is een lang en slank zoogdier met een grote pluimstaart, een prachtig koffiebruin dier met een lichtgele bef. De soort staat op de Rode Lijst van Bedreigde Zoogdieren als kwetsbaar en is wettelijk beschermd.

Sinds enkele jaren wordt door vrijwilligers van de boommarterwerkgroep van de Stichting Das & Vecht onderzoek gedaan naar het voorkomen van boommarters in het Vechtdal. In totaal is ruim 5.000 ha bos tussen Dalfsen en Hardenberg doorzocht op aanwezigheid van geschikte holle bomen. Inmiddels zijn bijna 700 bomen met holtes in kaart gebracht die potentieel geschikt zijn als nestplaats voor de boommarter. Ook hangen 7 speciaal voor de boommarter ontworpen marterkasten verspreid in het gebied.

Tot nu toe zijn op 14 verschillende plaatsen in het Vechtdal boommarternesten vastgesteld. Dit lijkt misschien een groot aantal, maar lang niet ieder jaar zijn alle bekende nestbomen bezet. Bovendien vallen er jaarlijks veel verkeersslachtoffers in het gebied. De afgelopen vijf jaar zijn er maar liefst 19 verkeersslachtoffers gemeld!

Geert de Lange van de werkgroep: "Wat al eerder is benoemd is dat het aantal holle bomen, en dode bomen nog vrij laag is in het hele Vechtdal, dat komt onder andere door de leeftijden van de bossen en het gebruik daarvan ( o.a. multifunctionele bossen ). Toename van oude, holle bomen kan dat verbeteren, op een aantal plekken kun je dat ook al zien, maar vergeleken met natuurbossen zitten we halverwege dit proces. In natuurbos heb je 1 Boommarter op 150 hectare, hier 350 hectare, hier heeft zo'n dier een groter gebied nodig om voedsel te vinden."

Wil je meer weten over de Stichting Das en Vecht? >>

De kans om zelf een boommarter te zien is klein. Het betreft een erg schuwe soort die voornamelijk in de schemer en ’s nachts actief is. Alleen als ze jongen hebben zijn ze in het late voorjaar en zomer overdag actief. In deze periode worden wel jagende vrouwtjes of bij de nestplaats spelende jongen waargenomen.


Terug naar nieuws