Tijdelijke natuur Eeserwold

eeserwoldkleur2

Aan de A32 van Meppel naar Leeuwarden ter hoogte van Steenwijk ligt de zandwinplas Eeserwold. Rondom deze zandwinplas wordt het project Eeserwold uitgevoerd door Roelofs en Geveke. Op Eeserwold worden wonen, werken en recreëren gecombineerd in een duurzame omgeving. Het deelgebied 'bedrijventerrein' is klaar om geëxploiteerd te worden. De verwachting is alleen dat het terrein nog een aantal jaren leeg zal staan. Een mooie kans voor Tijdelijke Natuur!

Tijdelijke Natuur Eeserwold

Daarom is er voor gekozen om natuur tijdelijk toe te staan op Eeserwold. Op sommige plekken verrichten we kleine aanpassingen zodat bepaalde soorten die het kunnen gebruiken meer kans hebben. Maar over het algemeen zal de natuur zich spontaan ontwikkelen.

Ecologische verbindingszone

Het terrein Eeserwold ligt naast een ecologische verbindingszone. Een brede strook met groene (planten) en blauwe (water) elementen waarlangs dieren en planten zich kunnen verspreiden tussen natuurgebieden. Eeserwold biedt soorten unieke kansen om verder te trekken zodra het Eeserwold bebouwd wordt.

Win-win situatie

Het innovatieve concept Tijdelijke Natuur is interessant voor Roelofs omdat het goed past bij het duurzame karakter van het bedrijventerrein Eeserwold. Voor Landschap Overijssel biedt de samenwerking een tijdelijke kraamkamer voor pioniersnatuur.