Rechter bepaalt dat Flora- en faunawet niet van toepassing is bij Airforce festival

4 augustus 2016

header1

Op 4 augustus heeft de rechter het verzoek om een voorlopige voorziening die door Landschap Overijssel en Stichting Lonnekerberg afgewezen. In het verzoek werd gevraagd om een schorsing van de verleende vergunning voor het Airforce festival dat maar liefst 140 decibel aan geluid en lichtshows met vuurwerk gaat geven. Volgens de rechter kan echter niet worden aangetoond dat er meer dan slechts tijdelijke effecten op de flora en fauna zijn door het evenement.

Teleurgesteld

Uiteraard zijn we teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. Wij blijven van mening dat de unieke en kwetsbare natuur op de Lonnekerberg bescherming verdient. En we zijn teleurgesteld dat er zo gemakkelijk wordt omgegaan met kwetsbare natuur. Nu er landelijk veel aandacht is geweest voor het zeer waardevolle natuurgebied tegen de rand van Enschede hopen we dat inwoners en de gemeente zich bewust worden van het unieke gebied binnen de gemeentegrenzen. Een gebied waar je trots op mag zijn en dat het verdient beschermd te worden.

De gemeente besloot op 26 juli om het festival toe te staan. In de overweging zijn de hoge natuurwaarden van de Lonnekerberg zelfs niet meegenomen. Het is ontzettend jammer van de gemeente die juist de kans heeft dit prachtige gebied te ontwikkelen tot een gebied waar mens, plant en dier van kunnen profiteren. Wij begrijpen niet waarom een festival als dit, juist naast een gebied met kwetsbare en unieke soorten moet plaatsvinden, terwijl er meerdere locaties mogelijk zijn binnen de gemeente. De rechter constateert dat voor dit ene festival sprake is van een tijdelijk effect op de flora en fauna. Wij constateren daaruit dat dit kan betekenen dat er niet bij herhaling sprake kan zijn van het organiseren van dit type evenementen op een locatie in de omgeving van de Lonnekerberg.

Evenementen met oog voor kwaliteit voor mens, plant en dier

Wij hopen van harte dat de gemeente Enschede in de toekomst trots zal zijn op de unieke natuur van de Lonnekerberg en daar rekening mee houdt met het verstrekken van vergunningen. Het moet mogelijk zijn een evenemententerrein te ontwikkelen dat niet ten koste gaat van de omgeving maar dat juist bijdraagt aan de beleving van dit prachtige gebied.

 


Terug naar nieuws