Met jouw bijdrage kunnen wij nieuwe natuur realiseren in het Reggedal. Mogen we op je rekenen?

Koeien drinken uit Regge - Angel Pinxten

De in de 19e eeuw gekanaliseerde Regge slingert weer als vroeger door het landschap. Daarvan profiteren talloze kwetsbare planten en dieren, zoals het grasklokje, de ijsvogel, otter en kamsalamander. Dankzij eerdere aankopen is een groot deel van het Reggedal inmiddels omgevormd tot een robuust aaneengesloten natuurgebied. Hier genieten we allemaal van want het is een prachtig mooi gebied geworden om te wonen, te varen, te wandelen en te fietsen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze donateurs.

Deze zomer kopen we nog eens 70 hectare grond aan in het Reggedal. Een prachtige kans om nog dichter bij ons doel te komen; een robuust aaneengesloten natuurgebied waar de toekomst van honderden kwetsbare planten en dieren is veiliggesteld.

Om de natuur op dit stuk grond het beste te laten floreren, beginnen we het liefst zo snel mogelijk met de inrichting. We willen karakteristieke elzensingels aanplanten, struinpaden aanleggen, schuilplekken voor otters maken, poelen graven en nog veel meer. En daar ligt nu precies de uitdaging waar we voor staan. Want na alle eerdere investeringen in dit gebied is er geen geld beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van de grond als natuurgebied.

Mogen wij je vragen hieraan een bijdrage te leveren?

Met iedere gift van € 35,00 kunnen we gemiddeld 500 m2 inrichten als geschikt leefgebied voor kwetsbare planten en dieren. Neem je ook een aantal vierkante meters voor je rekening? Dat zou fantastisch zijn. Zo zorgen we er samen voor dat het Reggedal een gevarieerd landschap wordt waarvan plant, dier én mens kunnen genieten.

watmaaktuwbijdragemogelijk2

Ik steun de natuurontwikkeling in het Reggedal

Met onderstaand formulier kun je makkelijk je gift opgeven. Wij schrijven het bedrag automatisch van je rekening af. Als je het niet eens bent met de afschrijving, kun je deze binnen 54 dagen terugboeken.

Wil je een gift doen maar liever geen machtiging afgeven? Je kunt je bijdrage ook zelf overmaken op rekeningnummer NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Landschap Overijssel onder vermelding van ‘Reggedal’.

Alvast hartelijk bedankt voor je steun!

Bedrag *
Aanhef *


Voorletters *
Achternaam *
Tussenvoegsels
Straat *
Huisnummer *
Toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Opmerking
 
Betalingswijze *
IBAN *

Terug naar draag je steentje bij!
Waarom is jouw steun voor het Reggedal belangrijk?
Hermelijn - Mark Zekhuis
We hebben jou nodig om van de 70 hectare grond een volwaardig natuurgebied te maken.
De Regge
Hermelijn - Mark Zekhuis