Rondje Balkbrug (25 km)

reestdal fietsroute 25 km

In Overijssel zijn aan de hand van het fietsroutenetwerk schitterende tochten te maken. Door het volgen van de onderstaande knooppunten maakt u een fietstocht rondom het dorp Balkbrug.

Routebeschrijving:

  • Vanuit Bezoekerscentrum De Wheem linksaf het fietspad op tot aan knooppunt 37
  • Volg de onderstaande knooppunten

37 - 36 - 14 - 13 - 18 - 16 - 17 - 90 - 99 - 37 - 15

  • Tussen de knooppunten 37 en 15 ligt Bezoekerscentrum De Wheem, het eindpunt van deze fietsroute.

Uitzichtpunten:

1. Reestdal

Het Reestdal biedt een fantastisch gevarieerd landschap. Bos, heide, natte dotterbloemhooilanden, houtwallen en karakteristieke boerderijen liggen dicht bij elkaar. Openheid en beslotenheid, hoogtes en laagtes wisselen elkaar af. Het gebied is rijk aan amfibieën, reptielen en vogels en de ooievaar en das zijn er niet meer weg te denken. Het is een landschap dat al vanaf de middeleeuwen door boeren is gevormd. Een rijk landschap. Vanwege de geschiedenis die nog zo goed terug te vinden is, en vanwege de vele planten en dieren dier er voorkomen.

 2. Haardennen

Haardennen is een uniek stukje bos aan de rand van Balkbrug met natte heideterreintjes, vennetjes en zandruggen. Een aantal jaar geleden zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd met het project ‘Vipera verbindt’. Er is o.a. bos gekapt en geplagd. Dit project streeft ernaar het areaal natte heideterreintjes in Overijssel te vergroten. Het dichtgroeien van hoogveentjes en natte heideterreinen binnen boscomplexen is namelijk een bedreiging voor veel planten en diersoorten die afhankelijk zijn van dit type leefgebied. In het project 'Vipera verbindt' worden heide en hoogveentjes weer met elkaar verbonden. Zo krijgen bedreigde diersoorten als de adder weer een kans.

 3. Ommerschans

De Ommerschans is een oud verdedigingswerk uit de 80 jarige oorlog tegen de Spanjaarden. In 1819 werd de Schans in bruikleen gegeven aan de Maatschappij van Weldadigheid die er een bedelaarskolonie stichtte. In 1820 komt de Ommerschans gereed en kunnen er 1200 tot 1500 bedelaars worden ondergebracht. Op de binnenplaats van de Schans en in een aantal bijgebouwen zijn werkplaatsen ingericht, waarin de bedelaars arbeid moesten verrichten. Het gaat daarbij om spinnen, naaien, weven, breien en verstellen door de vrouwen en klompen, schoenen en kleren maken door de mannen. Ook was er een smederij, een touwslagerij, een spijkermakerij, een timmerwerkplaats en een juteweverij. Vanwege het ontsnappingsgevaar is het complex met een gracht omgeven. Buiten de gracht liggen boerderijen waar men, onder geleide van soldaten, landarbeid verrichtte. Financieel bleek de kolonie niet op eigen benen te kunnen staan en in 1890 werd deze opgeheven. Sommige boerderijen werden verkocht aan de bewoners, anderen werden, samen met grote stukken grond, enige tijd later gevoegd bij ‘Veldzicht’ een opvoedingsgesticht voor jongens dat in 1894 werd opgericht. Om het de Ommerschans te behouden, leefbaar te houden en de informatie over de Ommerschans breder uit te dragen is in 2001 de Vereniging Ommerschans opgericht.

 4. Korenmolen de Star

Deze korenmolen dateert uit 1848. De beheerstichting Molen de Star zorgt voor het beheer en maalvaardig houden van de molen. De molenaar laat u in de molen graag zien hoe het maalproces in de afgelopen eeuwen te werk ging. In het winkeltje bij de molen zijn vele soorten meel te koop.

 5. Takkenhoogte

De Takkenhoogte vormt een met eikenbos begroeide verhoging in het landschap. Deze verhoging is ontstaan als een rivierduin in de warme periode voor de laatste ijstijd. De Takkenhoogte is vernoemd naar de boerenfamilie Takken die in de negentiende eeuw op de boerderij De Wildenberg woonde. Het gebied is al sinds 1970 in beheer bij Het Drentse Landschap. De natuurontwikkeling tussen Takkenhoogte en Meeuwenveen werd afgerond in 1997.

6. De Reest

De provincies Overijssel en Drenthe wordt gescheiden door het kronkelige riviertje De Reest, die enkele tientallen kilometer lang is. Vanaf de veengronden bij Dedemsvaart stroomt het water traag richting Meppel. Deze smalle beek is de levensader van een eeuwenoud landschap met oogstrelende natuur. Dat het kleinschalige landschap in het Dal van de Reest zo goed bewaard is gebleven, is meer geluk dan wijsheid. Diverse keren bogen de bestuurders van Overijssel en Drenthe zich over de vraag hoe ze van de beek een mooie kaarsrechte sloot konden maken. Dat kon natuurlijk alleen maar als er stukjes grond aan weerszijden van de Reest van provincie zouden wisselen. Die puzzel konden ze maar niet oplossen. Gelukkig maar. Nu spannen Landschap Overijssel en Stichting Het Drentse Landschap zich in om dit bijzondere landschap ook voor de toekomst te behouden.

7. Oud Avereest

Al sinds de middeleeuwen wordt Oud Avereest bewoond. Aan het eind van de 13de eeuw stond hier al een klein houten kerkje. In de omgeving van de kerk staan nog vele oude monumentale boerderijen Tegenover de huidige kerk staat De Wheem. Deze boerderij fungeert nu als natuurinformatiecentrum van Landschap Overijssel, maar dat was vroeger wel anders. Toen monniken de kerk stichtten kreeg de pastoor een boerderij met wat grond om te voorzien in zijn levensbehoefte. In de 18de en 19de eeuw was de Wheem in gebruik als boerderij en herberg. Op zondag werden hier voor en na de kerktijd de nieuwtjes uitgewisseld.

 

Faciliteiten


Voldoende parkeerplaats Route is bewegwijzerd
Adresgegevens:
Bezoekerscentrum De Wheem
Oud Avereest 22
7707 PN Oud Avereest
Route (Google maps)
Het Reestdal
Het Reestdal
Het Reestdal is uniek in Nederland. Nergens vind je nog zo'n mooi meanderend riviertje in een prachtig cultuurhistorisch beekdal. Maar als we niks doen verdwijnt dit. Help nu mee om dit te behouden.
Bezoekerscentrum De Wheem
Het Reestdal