Schop in de grond voor boomkikkerreservaat

21 augustus 2014

boomkikkerbiotoop Wapse bewerkt1

Samen met ruim 100 investeerders wordt aanstaande vrijdag 22 augustus de eerste schop in de grond gezet voor een speciaal boomkikkerreservaat. Om het geld voor dit reservaat bij elkaar te krijgen, organiseerde Landschap Overijssel een crowdfundingcampagne. Ruim 180 mensen investeerden gezamenlijk 7.700 euro, de gemeente Enschede en Landschapsfonds Enschede verhoogden dit bedrag vervolgens samen met 5.000 euro. Het boomkikkerreservaat wordt een ideaal voortplantingsgebied voor de boomkikker en ligt tussen het Aamsveen en Witteveen. Het reservaat moet voorkomen dat de Enschedese boomkikker uitsterft en is deze winter klaar.

Het is voor het eerst dat Landschap Overijssel middels een crowdfundingcampagne een project financiert. “Het mooie van een crowdfundingcampagne is dat je niet alleen geld ophaalt om het project uit te voeren, maar dat je een betrokkenheid creëert van de donateurs bij je project,” aldus Jessica Winter, Landschap Overijssel. “Iedereen weet precies waar zijn geld aan wordt besteed. Dat maakt het concreet en aantrekkelijk om in te investeren. We blijven de ruim 180 donateurs dan ook betrekken bij het wel en wee van de Enschedese boomkikker.”

Foto boomkikkerwebsiteformaat5

Duurzame bescherming boomkikker

De boomkikker hoort bij Twente. Om de toekomst van de boomkikker veilig te stellen, moet hij weer onderdeel worden van de Enschedese identiteit. Om hieraan bij te dragen is een boomkikkerplatform opgericht, waarin allerlei organisaties zoals vrijwilligersgroepen EnHoe en de Ecozone, Landschapsfonds Enschede, IVN en een aantal particulieren hun krachten bundelen. De gemeente Enschede adopteert de boomkikker.

Geef Enschede de boomkikker terug

Het gaat niet goed met de boomkikker in Enschede. Het diertje is voor zijn voortbestaan afhankelijk van een kleinschalig landschap, met voldoende houtwallen en ondiepe poelen. Een typisch Twents landschap, dat helaas onder druk staat. In Enschede leeft nog één van de belangrijkste populaties boomkikkers van Nederland. Maar de Enschedese boomkikker is in de afgelopen jaren zo hard in aantal achteruit gegaan, dat als we niets ondernemen, hij hier over tien jaar helemaal verdwenen is. Dit mag niet gebeuren, vinden onder andere de ruim 180 investeerders.


Terug naar nieuws