Start inrichting Landschapstuin Babybos Eschmarke

30 november 2015

werk in uitvoering spandoek door Raimond Senger

Afgelopen vrijdag is de inrichting van de Landschapstuin Babybos van start gegaan. Het groene gebied, grenzend aan de wijken Glanerbrug en de Eschmarke, wordt verrijkt met fruitbomen, bloemenwei, wandelroute, avonturenpad en informatieve app. Allemaal ideeën die buurtbewoners bedacht hebben om het gebied leuker, groener en waardevoller te maken. De gemeente Enschede en Landschap Overijssel startten dit project om samen met bewoners te bekijken welke wensen zij hebben voor hun eigen groene achtertuin. Met financiering van de provincie Overijssel en wijkbudgetten Eschmarke en Glanerbrug  worden deze wensen nu waar gemaakt. Naar verwachting is de inrichting voorjaar 2016 klaar. Het gebied wordt dan samen met bewoners en betrokkenen op een feestelijke manier geopend. 

Een Eschmarke voor iedereen

Bewoners van de wijken Glanerbrug en de Eschmarke, betrokken agrariërs en het waterschap hebben samen met de gemeente Enschede en Landschap Overijssel een inrichtingsplan gemaakt voor de Landschapstuin Babybos. Het gebiedje dat direct tegen de woonwijken aan ligt, is een mooi uitloopgebied voor wijkbewoners en wordt nu nog mooier. Het gebied wordt verrijkt met allerlei elementen die het gebied ecologisch waardevoller maken en die zorgen dat het gebied beter te beleven is door buurtbewoners en specifiek ook door kinderen. Allemaal ideeën van bewoners die zij tijdens een inloopavond in september 2014 indienden en vervolgens in een werkgroep verder hebben vormgegeven. Het project is bovendien bedoeld om stad en land beter met elkaar te verbinden, door de concrete inrichting, maar ook door de informatie die wordt verstrekt en door samen met elkaar na te denken over de inrichting. 

Vervolg stappen

Afgelopen vrijdag is de schop in de grond gegaan en zullen de eerste contouren van het terrein zichtbaar worden. Op 25 maart 2016, tijdens de Nationale Boomfeestdag, worden met scholen verscheidene bomen in het gebied geplant. En halverwege mei 2016 is de Landschapstuin Babybos klaar en wordt hij samen met buurtbewoners op feestelijk wijze geopend.


Terug naar nieuws