Op je erf

eekhoorn2

Natuurerf

Het aantal diersoorten dat op het platteland leeft, neemt af. Dit komt onder andere omdat erven en tuinen steeds netter worden. Gaten en kieren in bebouwing worden dichtgestopt en je ziet steeds minder rommelige overhoekjes. Dieren zoals egels, muizen, eekhoorns, steenuilen en vleermuizen zijn daardoor steeds minder op erven te vinden. Jammer, want ze moeten ergens wonen en het zijn leuke buren om te hebben!

Als inwoner van Overijssel kunt u hier iets aan doen, namelijk met een Natuurerf. Wilt u ook een Natuurerf? Wij helpen u graag op weg met advies, een inrichtingsplan en wanneer wenselijk een beheerplan voor het juiste onderhoud.

Ik wil meer weten over het natuurerf >>

Streekeigen erf

Vroeger lag de inrichting van een erf min of meer vast. Elk onderdeel van het erf had zijn eigen functie en was daardoor op een speciale manier ingericht. Hierdoor ontstonden bijvoorbeeld typische Sallandse en Twentse erven. Tegenwoordig zijn deze functies vaak vervallen en spelen persoonlijke voorkeuren een grotere rol. Die typischestreekkenmerken dreigen hierdoor te vervallen. En dat is jammer, want we genieten er allemaal van.

Ik wil meer weten over het streekeigene aan een erf in Overijssel >>


Zorg voor de steenuil
foto steenuil
Download de brochure steenuilen 2017!
Welke planten en dieren komen op jouw erf voor?
foto steenuil
Kijk hier welke planten en dieren op jouw erf leven of kunnen leven!