Thema's

Landschap Overijssel zet zich dagelijks in om de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel te beschermen en te ontwikkelen. Dit doen wij binnen onderstaande vijf thema's.


Een houtwal Landschapsbeheer Houtwallen en singels, hoogstamboomgaarden en kikkerpoelen, het zijn elementen die horen bij het Overijsselse landschap. Dit landschap is door de eeuwen heen ontstaan. Vaak door een wisselwerking tussen mens en natuur. De elementen in het landschap vertellen het verhaal van onze geschiedenis. Deze geschiedenis heeft ons een gevarieerd Overijssels landschap nagelaten, waarvan velen genieten. » Een houtwal Erven en cultuurhistorie Wij willen cultuurhistorisch waardevolle elementen, landschapselementen, erven en de erfonderdelen (gebouwen en diverse bijgebouwen en erfelementen) niet verloren laten gaan, zodat het verhaal van het oorspronkelijk ontstaan, het gebruik en de gewoonten langzaam zou verdwijnen. Zo heeft het erf een verhaal van de plek; karakteristieke streekeigen gebouwen en elementen individueel, maar ook in samenhang met elkaar. Over hoe het vroeger ging, maar ook over hoe het nu gaat. » Een houtwal Soortenbescherming Verspreiding van soorten is afhankelijk van enkele factoren. Zo bepaalt soms de bodemsoort, hydrologie en/of de fysieke omgeving of een soort nu wel of niet voorkomt. In veel gevallen speelt daarnaast het beheer van de 'groene'omgeving een belangrijke rol bij welke soorten aanwezig zijn. Beheerders richten zich daarbij vaak op de processen is de natuurlijke ontwikkeling. Het beheer is daarop aangepast.
Soms komt het voor dat soorten onvoldoende, of niet profiteren van dit beheer. Dan is maatwerk nodig, Dit maatwerk wordt dan vaak soortenbescherming genoemd. Praktisch gezien kan dit bijvoorbeeld gaan om verwijderen van opslag, kleinschalig plaggen, herstel van poelen etc.
Bij de soortenbescherming staat de te beschermen soort wel centraal, maar richten de maatregelen zich ook op het herstel van de hele leefomgeving voor planten en dieren.
»
Een houtwal Ruimtelijke ontwikkelingen Landschap Overijssel zet zich dagelijks in om de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel te beschermen en te ontwikkelen. »