Vliegveld Twente, toch niet de lucht in

11 december 2012

Bevroren esbeek Hof Espelo foto Ruud Ploeg

Groot nieuws dinsdagmiddag 4 december; Area Development Twente (ADT) meldt dat er geen commerciële exploitanten zijn gevonden voor een burgerluchthaven in Twente. Het vliegveld grenst aan een aantal prachtige natuurgebieden van Landschap Overijssel, zoals Hof Espelo, Lonnekermeer, het Holthuis en Lonnekerberg.

Hoewel wij altijd verbaasd zijn geweest over de vanzelfsprekendheid waarmee werd aangenomen dat Vliegveld Twente wel een doorstart zou kennen, is het toch totaal onverwacht dat de gegadigden nu al hebben laten merken dat ze in feite geen vertrouwen hebben in een commerciële toekomst voor deze luchthaven.

De eisen die er vanuit de omgeving werden gesteld, zowel betreffende de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit als wat betreft de negatieve effecten op de waterhuishouding en de natuur hebben volgens ons een grote rol gespeeld bij het besluit van de kandidaatexploitanten.

Hoe staat Landschap Overijssel in situatie die nu is ontstaan?

Wij hebben gedurende het gehele proces van de gebiedsontwikkeling rond het vliegveld steeds gesteld dat ‘de politiek’, de provincie Overijssel en de gemeenten rond het vliegveld –de gemeente Enschede voorop – uiteindelijk beslist welke functie dit gebied in de toekomst moet krijgen.

Uiteraard vinden we het hierbij van groot belang dat de politiek steeds alle belangen in het gebied voor ogen houdt. Dat betekent dus dat er niet alleen voor ontwikkeling van de infrastructuur, de economie en de werkgelegenheid moet worden gegaan, maar zeker ook voor de kwaliteit die samenhangt met ecologie en leefbaarheid.

Geen vliegveld?

Indien de politiek nu eindelijk gaat besluiten om afscheid te nemen van het idee van een vliegveld, en daar is volgens ons veel voor te zeggen, dan ontstaat er een geheel nieuwe situatie. Landschap Overijssel is van mening dat we met een ‘open mind’ naar de toekomst van het gebied moeten kijken. Daar moeten we de tijd voor nemen. We moeten voorkomen dat er vanuit een soort radeloosheid haastige beslissingen worden genomen, die we later betreuren.

Bij deze brede blik op een nieuwe toekomst voor dit prachtige gebied tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede hoort ook een breed gezelschap van belanghebbenden. En al is de politiek dan eindverantwoordelijk voor de besluitvorming, Landschap Overijssel vindt dat hieraan voorafgaand allerlei maatschappelijke partijen betrokken moeten worden bij de visievorming van dit centraal gelegen gebied.

Wij zullen ons in dit proces verantwoordelijk blijven opstellen waar het gaat om de unieke kwaliteit van de ligging en om de (hydro)ecologische en recreatieve belangen. Met andere woorden: wij zullen ons inzetten voor de kwaliteit van het gebied voor mens, plant en dier, zodat dit prachtige gebied weer leefbaar en beleefbaar wordt.

Dat is onze rol!


Terug naar nieuws