Voorlopig rust in de bossen rondom Vliegveld Twente

12 mei 2014

lonnekerberg

Afgelopen zaterdag 10 mei is door ADT bekend gemaakt dat de voortgang rondom de luchthaven Twente ernstig vertraagd wordt. De eis van Provinciale Staten om eind 2014 de eerste vluchten op de luchthaven Twente plaats te laten vinden zal zeker niet worden gehaald. De geweldige kracht van heel veel betrokken burgers en organisaties die hun stem hebben laten gelden heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de veranderde houding van het ministerie. Waar het ministerie eerst het luchthavenbesluit voor Twente voorafgaand aan de herziening burgerluchthavens wilde vastellen is nu toch de keuze gemaakt niet vooruit te lopen op de herziening van het beleidskader.

Hoe zat het?

Toen 7 maart het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage werd gelged werd duidelijk wat de gevolgen zijn voor natuur en landschap rondom het vliegveld. Onze berichtgeving over één van die gevolgen, de 840 hectare bomenkap rondom de start- en landingsbaan, heeft bijvoorbeeld veel krachten los gemaakt om te strijden voor natuur en landschap. Deze grote betrokkenheid van burgers en (natuur)organisaties bij het gebied rondom het vliegveld en de gevolgen van het ontwerpbesluit voor het gebied, hebben geleid tot een enorme hoeveelheid ingediende zienswijzen tegen dit ontwerp-luchthavenbesluit.

Waardoor vertraging?

  • De Europese Commissie heeft meer tijd nodig voor een volledige analyse in verband met de staatssteuntoets voor Twente Airport. Zij hebben meer gegevens van ADT nodig.
  • Het Ministerie van I&M kiest ervoor, het luchthavenbesluit (LHB) pas vast te stellen nadat de herziening van het Besluit Burgerluchthavens (BBL) is afgerond. Eerder gaf de staatssecretaris aan het luchthavenbesluit vooruitlopend op de herziening vast te stellen.

Deze beide ontwikkelingen beïnvloeden de planning voor de ontwikkeling van de luchthaven. De verwachting van ADT is dat begin 2015 duidelikheid komt over beide punten.

Hoe verder op de korte termijn?

De provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben ADT gevraagd voor juni de juridische en financiele gevolgen van de vertraging in beeld te brengen. Daarnaast moet ADT ook een verkenning naar scenario's uitvoeren, waaronder ook niet-luchthavenvarianten, zoals wij van ADT begrepen. U kunt hierover meer lezen in het bericht dat ADT op hun website heeft geplaatst.

Hoe verder op langere termijn?

Hoe het verder gaat blijft voorlopig onduidelijk. Wij zullen ons samen met vele anderen in blijven zetten voor natuur en landschap.


Terug naar nieuws