Vrijwilligers kappen er mee

13 april 2017

20170412 220720

Op woensdag 12 april j.l. bedankten we alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens ruim 100.000 uur werk in natuur en landschap in Overijssel. Op de Kapavond, slotavond van het winterseizoen vrijwillig landschapsbeheer, kwamen zo'n 150 vrijwilligers bijeen in kulturhus Het Holstohus in Olst. Zij laten na hun noeste arbeid (o.a.) ruim 1900 knotbomen en ook ruim 1900 fruitbomen en bijna 10 kilometer goed onderhouden heg en houtwal achter voor bewoners en bezoekers van Overijssel. In verband met het broedseizoen houden de vrijwilligers het even voor gezien. In het najaar gaan ze weer aan de slag om Overijssel mooi te houden.

De Hoogstambrigade ‘Hof van Twente’ (Wierden) ontving de Vrijwilligersprijs 2017 uit handen van Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel.

Hoogstambrigade ‘Hof van Twente’

De Hoogstambrigade timmert op een bijzondere manier aan de weg. Ze vertoont een zeer grote inzet en het is een actieve en initiatiefrijke groep. Ze doen als groep mee aan de Natuurwerkdag. Ze hebben passie voor snoeien van fruitbomen en komen daarmee bij boeren, particulieren en andere eigenaren in het oostelijk deel van Overijssel. Enkele leden van de groep snoeien zelfs over de landsgrenzen. Ze werken ook samen in één specifieke tuin: De Generatietuin. Hier zijn zowel kinderen als ouderen betrokken bij inrichting en onderhoud.

De wisselbeker, een keramiek van kunstenares Marry Algra uit Emmen bij Dalfsen, mag de groep een jaar mee naar huis nemen. Een oorkonde is het blijvende bewijs van deze Vrijwilligersprijs.

Gastspreker van de avond was Simon Klingen, bosexpert, die een verhaal heeft gehouden over bossen en te maken keuzes in het bos. De terreinbeheerders van Landschap Overijssel hebben hun keuzes en beleid van de verschillende gebieden in de provincie toegelicht en zijn hier met vrijwilligers over in gesprek gegaan.

Vrijwilligerswerk bij Landschap Overijssel

Informatie over vrijwilligerswerk of ondersteuning van buurtinitiatieven? Neem dan contact op.


Terug naar nieuws