Waarom is jouw steun voor het Reggedal zo belangrijk?

Het Reggedal wordt mooier. Ons werk zorgt ervoor dat steeds meer zeldzame dieren en planten een kans krijgen in het gebied. Bovendien creëren we steeds meer mogelijkheden om over de Regge te varen of heerlijk te wandelen en te fietsen. Uiteraard willen we zoveel moois verder uitbreiden. Vanuit ons eigen reservebudget kopen we deze zomer nog eens 70 hectare grond aan. Maar dan? We hebben jou nodig om van de grond een volwaardig natuurgebied te maken. Er zijn genoeg redenen om dat te doen.

Reden 1: Je biedt kwetsbare planten en dieren een plek

Steenanjer - Mark Zekhuis

“Het Reggedal heeft ontzettend veel potenties voor plant- en diersoorten. Veel van deze soorten komen voor in de overgangen in het landschap. En juist deze zijn in de afgelopen decennia verdwenen. Om de variatie in het landschap terug te brengen, is het belangrijk om maatwerk te verrichten bij de inrichting. We willen ons hier sterk voor maken zodat ook de meest kwetsbare soorten een plek kunnen krijgen in het Reggedal.” 
Jacob van der Weele, ecoloog

Reden 2: Je beschermt gevarieerde natuur voor de toekomst

Beekrombout op blad - Mark Zekhuis

“Landschap Overijssel denkt goed na over de inrichting. Sommige delen begrazen we met koeien, zodat een mooie structuur ontstaat van gras, struiken en bomen. Op andere plekken maaien we op een speciale manier om kruidenrijk grasland en dotterbloemhooilanden te laten ontstaan. Dat zijn belangrijke leefgebieden voor insecten, vogels en zoogdieren. Zo vergroten we de biodiversiteit en beschermen we deze voor de toekomst.”
Evert Dijk, terreinbeheerder van de Regge

Reden 3: Je kunt nú het verschil maken

Otter - Mark Zekhuis

“Landschap Overijssel wil een robuust aaneengesloten natuurgebied laten ontstaan. Als er grond vrijkomt, is het belangrijk dat Landschap Overijssel dit direct aankoopt én inricht. Het zou ontzettend jammer zijn als hiervoor niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Het duurt vaak een aantal jaren voordat gewenste resultaten kunnen worden bereikt, dus hoe eerder we kunnen beginnen hoe beter!”
Sabrina De Vent-Folkers, communicatiemedewerker

Draag bij aan het mooie Reggedal

Draag bij aan het mooie Reggedal
LO13138
Unieke kans op mooie natuurontwikkeling in het Reggedal.
De Regge
LO13138