Wandelen door het Aamsveen (4 km)

Routebeschrijving:

 • Ga vanaf de parkeerplaats aan de linker kant het pad met het routepaaltje X83 op
 • Ga aan het eind van het pad ter hoogte van het bordje Roodmolenweg rechtdoor (het fietspad oversteken)
 • Volg de bocht naar links en ga aan het eind van het pad rechtsaf
 • Ga over het bruggetje rechtdoor en blijf het pad volgen

1. Vlinders

Aan de linkerkant van het pad ligt een prachtig blauwgrasland. Dit grasland dankt zijn naam aan de blauwe grassoorten die hier groeien. Aan de rechterkant is een deel van het bos gekapt, zodat er een corridor voor vlinders is ontstaan. Vlinders zijn namelijk niet in staat om over bomen te vliegen. Door deze corridor is er voor vlinders een verbinding tussen de verschillende graslanden ontstaan. Zo ook voor het zeldzame gentiaanblauwtje. Als bijkomend voordeel krijgen de blauwgraslanden door het kappen van de bomen meer zonlicht. Van de vrijkomende takken zijn aan de linkerkant van het pad zogeheten rillen gevormd. Van deze opgestapelde takken profiteren weer andere zeldzame dieren als de grote bosmuis.

 • Blijf vanaf de bosrand het pad door het hoogveen volgen
 • Ga aan het eind van het pad rechtsaf langs grenssteen 8456
 • Blijf de grens met Duitsland volgen
 • Volg de bocht naar links en blijf vervolgens rechts aanhouden (deze wandelroute verlaat nu de Aamsveenroute)
 • Blijf het pad volgen
 • Ga bij het eerste smalle paadje rechtsaf en blijf het pad volgen
 • Ga aan het eind van dit pad linksaf en vervolgens weer rechtsaf
 • Blijf het pad langs grenspaal 8450 volgen

2. Dammetjes

In deze omgeving werd door de lokale agrariërs aan kleinschalige turfwinning gedaan. Dit was echter niet eenvoudig in het vochtige hoogveen. De agrariërs gingen dan ook over tot ontwatering om het gebied droog te krijgen. Tevens lieten zij bij de turfwinning hoge veenruggen staan die vanaf deze plek nog duidelijk zichtbaar zijn. Op deze veenruggen werd de turf te drogen gelegd. De ontwatering heeft het hoogveen geen goed gedaan. Ook bleek het resterende water af te lopen richting de beek. Om het water in het gebied vast te houden, zijn haaks op de veenruggen dammetjes aangelegd. Hierdoor is de ontwikkeling van het veenmos weer op gang gekomen en kwam het hoogveen weer tot leven.

 • Ga ter hoogte van de paal Naturschutzgebiet (bij de kabel) rechtsaf

3. Veenmos

Aan Nederlandse zijde telt het Aamsveen 145 hectare. Met het Hündfeldermoor en Amstvenn aan Duitse zijde vormt het een aaneengesloten gebied van 1200 hectare. In dit hoogveengebied is het vaak erg vochtig. Zo ook hier langs het pad. Op deze plek is dan ook veel veenmos te vinden. Veenmos kan wel twintig keer zijn eigen volume aan water opnemen. Terwijl aan de bovenkant het groene veenmos groeit sterft het bruine veenmos aan de onderkant af. Door de druk van het natte groene veenmos wordt het afgestorven deel flink samengeperst. Zo ontstaat er in de loop van honderden jaren een dikke laag waar vroeger turf van werd gestoken.

 • Blijf het pad tot aan de uitkijktoten volgen
 • Blijf na een bezoek aan de uitkijktoren het pad volgen

4. Lappenpad

Het Aamsveen grenst aan Duitsland. Hier in het grensgebied werd vroeger veel gesmokkeld. Boter, koffie, paarden en koeien passeerden hier ongemerkt de grens. Vroeger stond er langs het pad een oude boerderij. De bewoners van deze boerderij onderhielden goede contacten met zowel de grensbewakers als de smokkelaars. Regelmatig kwamen de grensbewakers een kop koffie drinken. Als zij weer vertrokken waren, hing de boerin een grote lap op. Voor de smokkelaars een teken dat de kust veilig was. Ter hoogte van het bruggetje verwijst de naam van het pad nog altijd naar de lappen van deze boerin: Lappenpad.

 • Ga aan het eind van het pad over het bruggetje rechtsaf

5. Poelen

Het Aamsveen is een prachtig natuurterrein met veel bijzondere planten en dieren. Op deze plek verlaat het pad bijna het natuurterrein om zijn weg te vervolgen langs diverse percelen landbouwgrond. Aan de rechterkant van het pad ligt een perceel voormalige landbouwgrond. Landschap Overijssel heeft dit perceel inmiddels op natuurlijke wijze ingericht. Zo zijn er een aantal poelen aangelegd. Deze poelen vormen een prettige leefomgeving voor diverse amfibieën. Vooral de voor dit gebied kenmerkende boomkikker profiteert van de poelen in dit perceel.

 • Blijf het pad volgen en verlaat het bos
 • Ga aan het eind van het pad (ter hoogte van het landhek) rechtsaf het fietspad op
 • Houd in de bocht Sagenweg, Glanerbeekweg rechts aan en ga het fietspad op
 • Ga tegenover het startbord van de Aamsveenroute linksaf de Roodmolenweg in
 • Blijf het pad tot aan de parkeerplaats volgen

Faciliteiten


Voldoende parkeerplaats
Adresgegevens:
Parkeerplaats aan de Aamsveenweg in Enschede
Route (Google maps)
Het Aamsveen
boomkikker Mark Zekhuis
Ben jij al Groenbezig.nl?
boomkikker Mark Zekhuis
Doe ook mee! Zet je organisatie op de kaart, deel je successen en verhalen of plaats een vacature of een cursus voor (aspirant)vrijwilligers. Samen maken we het groen vrijwilligerswerk nog leuker!
Bezoekerscentrum Hof Espelo
boomkikker Mark Zekhuis