Wandelen op Landgoed De Horte

Algemene informatie:

De korte route is helemaal bewegwijzerd met paaltjes van het wandelnetwerk, volg de rode pijlen.

Routebeschrijving:

 • Ga vanaf de parkeerplaats linksaf
 • Neem vervolgens de eerste laan linksaf en volg de rode pijlen van het wandelnetwerk

1. Rabatten

Naast het pad liggen wallen met greppels ertussen, zogeheten rabatten. Het zijn er 73 in totaal. Vroeger werden de bomen op deze rabatten geplant om te voorkomen dat ze met hun voeten in het water stonden. Periodiek werd het eikenhout op de rabatten voor onder andere brandstof gekapt. Landschap Overijssel laat de oude situatie bestaan door net als vroeger periodiek een deel van het eikenhout te kappen.

 • Blijf de rode paaltjes volgen tot de twee zuilen van Landgoed De Mataram

2. Mataram

In 1800 verwierf Van Rhijn de landgoederen De Horte en De Mataram. De laatste heette toen nog 't Franckeler. Als voormalig resident aan het hof te Mataram in Oost Indië noemde hij de landgoederen respectiefelijk Djokjakarta en De Mataram. Alleen de laatste naam hield stand. Helaas is het vervallen landhuis in 1901 afgebroken. Landgoed De Mataram is nog altijd in particulier eigendom.

 • Ga voor de korte route rechtsaf tussen de zuilen door en blijf de rode pijlen volgen (Vanaf * gaat de routebeschrijving verder)
 • Ga voor de lange route via het smalle beukenlaantje rechtdoor
 • Ga aan het eind van het smalle beukenlaantje rechts af
 • Blijf het zandpad met de gracht aan de rechterkant volgen
 • Het zandpad gaat over in een verharde weg
 • Ga hier links af de Klapvoortweg op

3. Klimaatbosje

Aan het eind van de weg staat rechts een klimaatbosje, Klimaatbosjes bestaan uit minimaal drie walnotenbomen in een driehoeksvorm. In het kader van de landelijke campagne 'Klimaatbosjes voor de toekomst' heeft Landschap Overijssel meerdere bosjes geplant om mensen bewust te maken van de klimaatverandering. Deze bomen binden op dit moment CO2, wat een positief effect heeft op het klimaat. En wat doet u?

 • Ga aan het eind  van de weg rechts af en volg het smalle pad in de berm
 • Ga over het kleine bruggetje en blijf het smalle pad in de berm volgen

4. Wildtunnel

Deze berm ligt langs de weg die veel automobilisten snel van Hoonhorst naar de doorgaande weg tussen Dalfsen en Wijthmen brengt. Voor veel wild vormt deze weg echter een enorme belemmering om van de ene naar de andere kant van hun natuurlijke leefgebied te komen. Dit had te vaak dierlijke verkeerslachtoffers tot gevolg. Om het wild een helpende hand te bieden, is op deze plek een wildtunnel aangelegd.

 • Ga ter hoogte van de oversteekplaats voor fietsers links af de weg over het Maatpad op
 • Blijf het Maatpad rechtdoor volgen
 • Het fietspad gaat over in een verharde weg
 • Loop langs de basisschool en ga vervolgens de eerste (doodlopende) weg rechts af
 • Ga ter hoogte van het bordje eigen weg rechts met de bocht mee
 • Ga iets voor het einde van de weg (ter hoogte van het bordje Emmerweg) linksaf het fietspad op

5. De Mossen

Deze zandweg loopt door De Mossen, een van oudsher nat gebied. Landschap Overijssel beheert hier enkele graslanden. Ook hier staat een klimaatbosje; negen walnotenbomen door medewerkers van Landschap Overijssel geplant ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de stichting. Links in de verte ligt Huis Den Berg dat in 1703 werd gebouwd. Voor het huis ligt een fraai plein met een monumentale toegangspoort.

 • Ga op de T-splitsing met de zandweg rechtsaf
 • De zandweg gaat over in een asfaltweg (Kerkstraat)
 • Volg deze weg het dorp in
 • Ga na zaal Kappers rechts af de Lage Weide in
 • Ga links met de bocht mee de Koelmansstraat in
 • Ga circa 30 meter voor het bord einde bebouwde kom rechtsaf de doodlopende weg in
 • Volg het pad over de heuvel en ga vervolgens direct linksaf

6. Emmertochtsloot

In het kader van het Integraal Waterproject Dalfsen is de Emmertochtsloot begin deze eeuw in ere hersteld. Naast ruilverkaveling en waterwinning werden binnen dit project maatregelen getroffen ter voorkoming van verdere verdroging van de landgoederen in het gebied tussen Dalfsen, Hoonhorst en Wijthmen. Vanaf de heuvel is goed te zien hoe deze oude waterloop opnieuw zijn natuurlijke weg door het landschap volgt.

 •  Ga aan het eind van het pad rechtsaf het fietspad op
 • Ga rechtdoor het zandpad op (Mataramweg)
 • Blijf opnieuw het zandpad met de gracht nu aan de linkerkant volgen
 • Ga voor het fietspad linksaf tussen de zuilen van Landgoed De Mataram door
 • * Volg de rode pijltjesroute tot het bruggetje dat naar Landgoed De Horte leidt

7. Agrarische activiteit

Van oudsher is er op Landgoed De Horte agrarische activiteit. Natuurlijk levert dit een mooi gevarieerd landschap op. Maar daar was het de vroegere eigenaren niet om te doen. Het ging voornamelijk om de opbrengsten van de pacht. Samen met de opbrengsten van het hout bood dit de eigenaren voldoende financiële middelen om het landgoed te onderhouden. Nog altijd grazen er koeien in deze weilanden, hoewel ze regelmatig plaats maken voor een groep reeën.

 • Blijf de paaltjes met de rode pijlen volgen tot de tuin van Landgoed De Horte
 • Verlaat de route via de kleine witte ophaalbrug naar de tuin

8. Historische tuin

In 1979 is de tuin in haar oorspronkelijke staat teruggebracht. De tuin is met de zichtas, rechte paden en symmetrische opzet in de Franse stijl ontworpen. Er staat een druivenkas met daarachter een imposante sequoiadendron giganteum, beter bekend als de mammoetboom. Verder zijn in de tuin een boomgaard met oude fruitrassen, diepliggend vijvertje, zonnewijzer en bloemperken met wilde planten en bijenkasten te zien.

 • Keer via de kleine ophaalbrug terug naar de route
 • Blijf de rode pijlroute langs de waterloop volgen tot aan de parkeerplaats

9. Das en ijsvogel

Op dit wandelpad ontmoeten bos en water elkaar. Een bijzondere combinatie waar dieren als das en ijsvogel naast elkaar leven. Landschap Overijssel koestert deze bijzondere bewoners van het landgoed. Voor de veiligheid van de dassen is dan ook een speciale dassentunnel aangelegd. Voor de oplettende wandelaar vormt de scherpe, luide roep van de ijsvogel het teken om de snelle vlucht van dit blauwe vogeltje te aanschouwen.

Faciliteiten


Honden aangelijnd toegestaan Voldoende parkeerplaats
Adresgegevens:
Parkeerplaats Landgoed De Horte
Poppenallee 39
7722 KW Dalfsen
Route (Google maps)