Dank voor jouw inzet

Al 90 jaar beschermen, ontwikkelen en beheren wij de bijzondere natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. In die 90 jaar is er veel gebeurd. Van het eerste terreinbezit in 1935 - het Haarlergrafveld en de Friezenberg - tot en met de recente aankoop van drie Twentse molens. Van de eerste soortenbeschermingsacties tot en met de aanleg van kruidenrijke graslanden. En van streekeigen landschapsbeheer tot en met klimaatbestendige bossen. Dat alles hebben we natuurlijk niet alleen gedaan, maar samen met onze achterban; duizenden donateurs, vrijwilligers, grondeigenaren, bedrijfsvrienden, Nationale Postcode Loterij en provincie Overijssel. Om je te bedanken voor jouw inzet, vieren we onze verjaardag graag samen met jou!