Hoe ga ik om met overheersende soorten?

Staan het eerste jaar (op bepaalde plekken) overwegend dominante grassen of kruiden zoals Engels raaigras of ridderzuring in jouw natuurakker of bloemenweide? Of zie je juist het tweede jaar dat jouw bloemenweide sterk vergrast?

Staan het eerste jaar (op bepaalde plekken) overwegend dominante grassen of kruiden zoals Engels raaigras of ridderzuring in jouw natuurakker of bloemenweide? Of zie je juist het tweede jaar dat jouw bloemenweide sterk vergrast? In veel gevallen is dit een gevolg van een jarenlang intensief (agrarisch) gebruik van de grond. Met name grote mate van voedselrijkdom speelt hier een belangrijke rol.

Voor de natuurwaarde van de plek hoeft deze ruigte of vergrassing geen probleem te zijn maar jouw bloemrijke akker of bloemenweide is wel een stuk minder bloemrijk. In dit geval kunt je deze plekken het beste tijdig maaien (voordat soorten als Engels raaigras of riddezuring in bloei komen). Let op: voer het maaisel altijd af!

Zorg er wel voor dat je niet te kort maait! Door in ieder geval zo’n vijf cm van de vegetatie te laten staan, valt voldoende licht op de bodem, maar blijven bladrozetten van tweejarige of meerjarige bloemen gespaard. Door in het voorjaar te maaien, biedt de natuurakker of bloemenweide zo lang mogelijk een schuil- en voedselplek voor o.a. vogels en insecten in de winterperiode.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?