Buitenlanden Langenholte

Nat en ruig: de uiterwaarden ten noorden van Zwolle. Een gebied met uitgestrekte kievitsbloemhooilanden, waar Zwarte Water en Vecht samenstromen.

Gebied

Buitenlanden Langenholte behoort tot een van de omvangrijkste groeiplaatsen van de wilde kievitsbloem in Europa. Dit stuk uiterwaarde van de Vecht ten noorden van Zwolle is al sinds 1976 in eigendom van Landschap Overijssel. Het beheer van het gebied staat in het teken van het beschermen van de wilde kievitsbloem en haar plantgemeenschap, waar ook ruimte is voor gulden boterbloem, echte koekoeksbloem en de grote pimpernel.

Buitenlanden Langenholte is zo bijzonder als natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura2000-gebied. Mede vanwege de grote hoeveelheid kievitsbloemen. De dynamiek van de rivier zorgt voor een afwisselend gebied waar tal van planten en dieren leven, waaronder verschillende weidevogels. Vanwege haar grote kwetsbaarheid is de Buitenlanden Langenholte niet vrij toegankelijk. Via de dijk die langs het gebied loopt, is een deel van het gebied toch te beleven.

nieuws

Gezamenlijke aftrap natuurherstel Buitenlanden Langenholte

Op woensdag 1 september staken we samen met onze partners gezamenlijk de symbolische eerste schop in de grond van Natura 2000-gebied Buitenlanden Langenholte. Een feestelijke start van het natuurherstel in dit bijzondere uiterwaardengebied ten noorden van Zwolle. “Mooi om samen stil te staan bij deze bijzondere samenwerking”, sprak Hans Pohlmann. “Samenwerken is wat ons betreft dé sleutel voor succesvol natuurherstel.”

Lees verder
wilde eenden in veld met kievietsbloemen, Mark Zekhuis

In zomer en najaar aan de slag

We beginnen in de zomer van 2021 in Buitenlanden Langenholte. Aansluitend pakken we in de zomer van 2022 de werkzaamheden nabij de Kranenkolk, in de nabijgelegen Spiekpolder en in het iets zuidelijker langs het Zwarte Water gelegen gebied Holtenbroekerdijk op. De werkzaamheden in Holtenbroekerdijk kunnen eventueel nog iets later starten en lopen mogelijk door naar 2024. Tijdens de werkzaamheden beschadigen we dit kwetsbare gebied, bijzondere soorten en de bijzondere wilde kievitsbloemen zo min mogelijk.

Werk aan de winkel

Buitenlanden Langenholte staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we de Buitenlanden versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten. Landschap Overijssel start in de zomer van 2021 met natuurherstelmaatregelen in de Uiterwaarden van het Zwarte Water en de Vecht ten noorden van Zwolle. We combineren de Natura2000-maatregelen in Buitenlanden Langenholte met een aantal maatregelen die verband houden met de Kader Richtlijn Water (KRW) in opdracht van Rijkswaterstaat en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een mooie samenwerking die tot extra kansen leidt voor de biodiversiteit! We gaan aan de slag aan de westkant van Buitenlanden Langenholte, aan de oostkant van Buitenlanden Langenholte nabij de Kranenkolk, in de nabijgelegen Spiekpolder en in het iets zuidelijker langs het Zwarte Water gelegen gebied Holtenbroekerdijk.

Lees meer over wat we gaan doen

Buitengewoon Bijzonder Buitenlanden Langenholte

Buitenlanden Langenholte is onderdeel van één van de grootste kievitsbloemenlanden in Europa, voor Nederland echt een uniek gebied. Er leven veel kwetsbare planten en dieren die bedreigd worden. Zoals de wilde kievitsbloem, de steenanjer en het geel walstro. Of vissoorten als de grote modderkruiper, zeelt, kwabaal en bittervoorn en tal van andere bijzondere planten en dieren, denk aan weidevogels en zelfs de kwartelkoning.

Lees meer

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatregelen voor natuurherstel die we gaan uitvoeren? Bekijk hier onze gebiedskaarten. Wilt u op de hoogte blijven van dit project en de geplande werkzaamheden? Dat kan! Klik hier om u aan te melden voor onze verzendlijst van de nieuwsbrief.

Hebt u vragen over de Buitenlanden Langenholte en Natura 2000?
Neem contact op met Arjan Thürkow, projectleider Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht bij Landschap Overijssel.

Downloads

Bekijk onderstaand de downloads van de Buitenlanden Langenholte

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?