Arcadis Nederland B.V.

“Het creëren van hoogwaardige en duurzame resultaten voor onze klanten in de bebouwde en natuurlijke omgeving.”

"Als Arcadis dragen wij, net als Landschap Overijssel, in onze projecten bij aan een beter werk- en leefklimaat in Overijssel, waarbij we evenwicht zoeken tussen economische, ecologische en sociaal-economischeaspecten.

Arcadis is een advies- en ingenieursorganisatie, die in 1888 in Arnhem is opgericht als Heidemij. De belangrijkste taak was destijds het ontginnen van woeste gronden. In 129 jaar is deze organisatie uitgegroeid tot een multinationale onderneming met 27.000 collega’s, waarvan zo’n 2.000 in Nederland. In deze 129 jaar hebben wij binnen de maatschappij de kentering in ruimtelijk denken zien plaatsvinden en zijn we gaandeweg de tijd met deze verandering mee veranderd van ontginningsmaatschappij naar een integrale advies- en ingenieursorganisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving in de breedste zin van het woord. Wij houden ons bezig met onderwerpen die variëren van klimaatverandering tot het maken van integrale plannen voor bijvoorbeeld natuurgebieden. Een gemeengoed waar we elkaar graag in ondersteunen en daarom past Landschap Overijssel zo goed bij ons!"

Bas Harmsen,
Hoofd Adviesgroep Waterbeheer & Landschap

lees verder