BuitenGewoon bijzonder Aamsveen

Het Aamsveen is een veengebied op de Nederlands-Duitse grens aan de westzijde van een lage stuwwal ten zuiden van Enschede. Het huidige natuurgebied is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In het Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen ook natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. De afwisseling maakt het Aamsveen aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

Bijzonder hoogveen

Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten, voornamelijk veenmos. Het ontstaat doordat water niet kan wegzakken in de grond. In het Aamsveen loopt het hoogveen naar het westen toe geleidelijk af naar de Glanerbeek, een veenbeek die afwatert op de Dinkel. Omdat het Aamsveen verdroogde, zijn in afgelopen decennia verschillende maatregelen genomen, waardoor het hoogveen nu aan het herstellen is.

Veenmossen, de motor van het veen

Vasthouden van water is een belangrijke eigenschap van veenmossen voor de ontwikkeling van hoogveen. Daardoor verzuurt de omgeving. Weinig planten kunnen hier groeien. Plantenresten onder dit afsluitende veendek verteren door gebrek aan zuurstof nauwelijks en worden door het gewicht van het veen in elkaar gedrukt. Veenmossen sterven van onder af en groeien aan de top door, daardoor kunnen zij pakketten vormen van enkele meters dik. Er ontstaat een hoogveen waarin alleen specialistische bijzondere planten kunnen groeien die gedijen in zure voedselarme plekken.

Heideblauwtje en welriekende nachtorchis

Aamsveen is onder andere bijzonder om het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis. De welriekende nachtorchis bloeit van eind mei tot begin juli. De meeste kans om een heideblauwtje te zien is van half juni tot eind juli. Buitengewoon bijzonder als je er een ziet! En als je hier gaat wandelen zie je nog veel meer andere bijzondere planten en dieren.