BuitenGewoon bijzonder Aamsveen

Het Aamsveen is een veengebied op de Nederlands-Duitse grens aan de westzijde van een lage stuwwal ten zuiden van Enschede. Het huidige natuurgebied is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In het Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen ook natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. De afwisseling maakt het Aamsveen aantrekkelijk voor mens, plant en dier.

Bijzonder hoogveen

Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten; voornamelijk veenmos. Het ontstaat doordat water niet kan wegzakken in de grond. In het Aamsveen loopt het hoogveen in westelijke richting geleidelijk af naar de Glanerbeek, een veenbeek die afwatert op de Dinkel. Omdat het Aamsveen verdroogde, zijn in de afgelopen decennia verschillende maatregelen genomen. Het hoogveen is hierdoor enigszins aan het herstellen. Volledig herstel is alleen mogelijk als er integraal - dus ook in het Duitse gedeelte - maatregelen worden genomen.

Veenmossen, de motor van het veen

Vasthouden van water is een belangrijke eigenschap van veenmossen. Het proces dat hierdoor op gang wordt gebracht, leidt tot de ontwikkeling van hoogveen. Veenmossen sterven van onderen af en groeien aan de top door. De plantenresten onder het afsluitende veendek verteren door gebrek aan zuurstof nauwelijks en worden door het gewicht van het veen in elkaar gedrukt. De omgeving verzuurt en er kunnen pakketten ontstaan van wel enkele meters dik. In dit hoogveen groeien alleen zeer specifieke, bijzondere planten die goed gedijen bij de zure voedselarme omstandigheden.

Welriekende nachtorchis en heideblauwtje

Het Aamsveen is onder andere bijzonder vanwege de welriekende nachtorchis en het heideblauwtje. De welriekende nachtorchis bloeit van eind mei tot begin juli. De meeste kans om een heideblauwtje te zien is van half juni tot eind juli. Buitengewoon bijzonder als je er een ziet! En als je hier gaat wandelen, kun je nog veel meer andere bijzondere planten en dieren zien. Wat dacht je van de kraanvogel, adder of ronde zonnedauw?

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?