Beerze

Een bezoek aan Beerze met haar zandvlaktes, jeneverbessen en natte heide is een unieke natuurbeleving!

Beerze, foto Ruud Ploeg
Gebied

Beerze is een natuurgebied van ongeveer 400 hectare groot en ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Het natuurgebied is erg divers. Zo zijn er de cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke landgoed Beerze bestaande uit een landhuis en landgoedbos, het stuifzand, mooie oude dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.

Beerze is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Door de grote verscheidenheid van het gebied leven er veel verschillende planten en dieren, zoals de adder en het klein blaasjeskruid.

Vanwege haar gevarieerdheid en geweldige vergezichten, is Beerze absoluut de moeite van een bezoek waard!

Zorgvuldig natuurherstel met oog voor natuurwaarden

In onder meer de natuurgebieden Beerze, Lemelerberg en Manderheide vinden op dit moment natuurherstelwerkzaamheden plaats vanuit Natura2000. Delen van bos maken plaats voor het versterken en uitbreiden van heide, hoogveen en zandverstuivingen. Landschap Overijssel werkt hierbij zoveel mogelijk om bijzondere natuurwaarden heen. Als dit niet mogelijk is, worden de betreffende soorten in veiligheid gebracht. Zo hebben een aantal dennenorchissen inmiddels een nieuw plekje gekregen.

Lees meer
Beerze, foto Nico Kloek

Vervolg werkzaamheden Beerze

Tussen 15 maart en 15 juli lagen de werkzaamheden op Beerze stil vanwege het broedseizoen en op dit moment is het zomervakantie. Achter de schermen is het nodige gebeurd en maken we ons klaar voor het vervolg van de werkzaamheden. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte gesteld in een nieuwsbrief.

Lees meer

Buitengewoon Bijzonder Beerze

Een klein deel van het bijzondere hoogveen, dat behoort tot het natuurlijk erfgoed van Nederland, ligt hier in Beerze. Beerze heeft daarnaast nog meer bijzonders te bieden, zoals kamduinen die de strijd met het zand laten zien, natte heide en de majestueuze jeneverbessen.

Lees meer

Werk aan de winkel

Beerze staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we Beerze versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Lees meer over wat we gaan doen

Natura 2000 proces

Het inrichtingsplan voor Beerze is afgerond. De volgende stap betreft de voorbereiding op de uitvoering van de PAS maatregelen. Daarvoor worden nog enkele onderzoeken uitgevoerd en dan vragen we de vergunningen aan.

Lees hier meer over hoe ver we zijn met Natura 2000

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Veelgestelde vragen

Welke planten en dieren komen er allemaal voor in Beerze? Wie voert de herstelmaatregelen uit? Waar blijven de vissen als er gebaggerd wordt? Antwoorden op deze en nog veel meer 'veelgestelde vragen'!

Veelgestelde vragen