Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

Het inrichtingsplan voor Beerze is afgerond. De volgende stap betreft de voorbereiding op de uitvoering van de PAS maatregelen. Daarvoor worden nog enkele onderzoeken uitgevoerd en dan vragen we de vergunningen aan. Aansluitend stellen we de werkomschrijvingen en bestekken op zodat we aannemers kunnen benaderen voor de uitvoering. We verwachten deze uitvoeringsvoorbereiding medio augustus 2019 af te ronden.

De boskap start eerder omdat Landschap Overijssel hier veel ervaring mee heeft vanuit de reguliere boskap (dunning). Eind oktober 2018 start de eerste fase van ongeveer 40 hectare. De tweede fase van circa 15 hectare start na de zomer van 2019 net als de opvolgende plagwerkzaamheden.

Mis niets

Wil je niets missen van belangrijke momenten tijdens het proces? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘Levend Beerze’.

Kapvlakte waar heide weer de kans krijgt, fotograaf Ruud Ploeg

Samen

We doen dit alles niet alleen. De provincie Overijssel is opdrachtgever. En we werken nauw samen met waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, gemeente Ommen en de terrein beherende organisaties in de directe omgeving; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landgoed Junne.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Beerze op de site van de Provincie Overijssel