Natura 2000 proces

Het Wierdense Veld is als laatste gebied aangewezen als Natura 2000. Daarom dat we bij dit gebied nog in de verkennende fase zitten. Momenteel worden de verkennende gesprekken met de agrarische ondernemers rondom het Wierdense Veld gevoerd. Na deze verkennende fase worden onderzoeken gevoerd om helder te krijgen welke maatregelen nodig zijn om het gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst. LTO is trekker van deze eerste fase.