Werk aan de winkel

Natuurherstel Wierdense Veld

Landschap Overijssel heeft van de provincie Overijssel de opdracht gekregen om de starten met de natuurherstelmaatregelen binnen het Wierdense Veld. Op dit moment bereidt Landschap Overijssel de werkzaamheden voor en in de tweede helft van 2021 zullen de maatregelen in uitvoering gaan.

De belangrijkste opgave is om ervoor te zorgen dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. Dat is nodig voor het behoud en herstel van het hoogveen en in het belang van de biodiversiteit, want in een hoogveengebied leven tal van bijzondere en kwetsbare planten en dieren. Ook zijn de maatregelen passend bij de klimaatopgave die we met elkaar hebben. Hoogveen legt namelijk erg veel CO2 vast. Andersom bekeken komt bij uitdrogend en stervend hoogveen veel opgeslagen CO2 vrij. Met het natter maken van het Wierdense Veld werken we dan ook aan de biodiversiteitopgave én aan de klimaatopgave.

Waar staan we

Landschap Overijssel heeft Ecogroen de opdracht gegeven een uitvoeringsbestek te maken voor de maatregelen die in het Wierdense Veld getroffen moeten worden. Het gaat specifiek om het dichten van de lekkages in het hoogveengebied die ervoor zorgen dat regenwater wegzakt naar de ondergrond. Want dit is één van de oorzaken van de verdroging van het hoogveengebied. De komende maanden werkt Ecogroen aan het bestek. De greppels en veenputten waar het om gaat zijn in beeld gebracht. De gebiedsbeheerder en ecoloog van Landschap Overijssel hebben transportroutes uitgezet waarover het afdichtende materiaal kan worden getransporteerd. Landschap Overijssel legt momenteel de laatste hand aan het inrichtingsplan voor de interne maatregelen. Hiermee ronden we de fase van planvorming af en kunnen we starten met de uitvoering. We doen dit in nauwe afstemming met onze gebiedspartners en in het bijzonder met de provincie Overijssel.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen waarin we je informeren over de voortgang van het natuurherstel Wierdense Veld? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar Fleur de Graaff.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?