Werk aan de winkel

In het Wierdense Veld is de opgave voornamelijk om de verdroging in het gebied tegen te gaan. Dit gaan we doen door greppels en sloten te dempen. Deze greppels en sloten voeren water af en zorgen hiermee voor een verdroging van het gebied.

Zodra we meer weten over de maatregelen die we gaan nemen om het Wierdense Veld te versterken, informeren we je hierover op deze pagina.

Wierdense Veld, fotograaf Ruud Ploeg