Poelen in de Kop van Overijssel

Groen-Blauwe netwerken: maatregelen voor ringslang, kamsalamander en knoflookpad.

Poel, foto: Ruud Ploeg

De ringslang, kamsalamander en knoflookpad hebben het moeilijk. Poelen zijn een belangrijk onderdeel van deze soorten, naast houtwallen, struweel, ruigte en broeihopen. Helaas zien we deze landschapselementen steeds minder in onze provincie.[KS1] Daarom gaan we samen aan de slag met het herstellen en aanleggen van poelen in de kop van Overijssel.

Winst voor de natuur
We leggen 20 nieuwe poelen aan en herstellen 20 bestaande poelen om zo het leefgebied van de knoflookpad op het Hogeland van Vollenhove en van de kamsalamander en ringslang bij Paasloo, Oldemarkt, Steenwijkerwold, Baars en Eese structureel te verbeteren. Voor al deze soorten is het keileemgebied in Noordwest-Overijssel hun leefgebied. Daarnaast vormt dit, met name voor ringslang, ook de verbinding vormt tussen de Overijsselse laagveengebieden en de natte gebieden in Friesland en Drenthe.

Ringslang, foto: Mark Zekhuis
Kamsalamander, foto: Mark Zekhuis
Knoflookpad, foto: Mark Zekhuis