Procedure

Stap 1 Voordragen

  • Draag jouw eigen bedrijf, of een ander bedrijf, voor met het pitchformulier rechts op deze pagina. Let op: het bedrijf moet in Overijssel gevestigd zijn! DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN!
  • Vertel in maximaal 140 woorden waarom jij vindt dat dit bedrijf de Groene Twinkeling verdient.
  • Denk aan de contactgegevens van het bedrijf zodat we ze kunnen benaderen.
  • De uiterste inzenddatum is 30 november.

Stap 2 Formele inzending

  • Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met het bedrijf van jouw keuze.
  • We nodigen ze vervolgens uit een formele inzending te doen en aan te geven waarom juist zij de Groene Twinkeling verdienen.

Stap 3 Selectiecommissie

  • De selectiecommissie, bestaande uit inhoudelijke professionals en de directeuren van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel, beoordeelt de inzending aan de hand van de criteria.
  • Op 5 december worden de drie genomineerde bedrijven bekend gemaakt.

Stap 4 Bezoeken

  • Op maandag 10 december, dinsdag 11 december en woensdag 12 december van 14.00 tot 16.00 uur vindt een bezoek plaats aan de top 3. Een afvaardiging van de selectiecommissie brengt op locatie een bezoek aan de finalisten. De finalisten kunnen zichzelf hier extra presenteren en de selectiecommissie kan aanvullende vragen aan de finalisten stellen.

Stap 5 Keuze winnaar

  • Op basis van de formele inzending, de beoordeling van de selectiecommissie en de beoordeling van de bezoeken aan het bedrijf, kiest de selectiecommissie de winnaar van de Groene Twinkeling.

De prijsuitreiking vindt plaats tijden de nieuwjaarsbijeenkomst de Groene Twinkeling op 23 januari 2019.