Landschapsprijs 2019: welk project verdient jouw stem?

Breng tussen 2 tot en met 27 september je stem uit!

Met de Landschapsprijs stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar gaat de prijs niet naar een gemeente, maar naar een gemeentelijk project. Dat kan ook een initiatief zijn van inwoners, waarbij de gemeente nauw betrokken is.

De stembussen zijn gesloten! Stemmen kon tussen 2 en 27 september.

De stem van inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. Deze jury beoordeelt de projecten onder meer op beleid, uitvoering, actualiteit en borging in het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt uitgereikt tijdens de Contactdag Gemeenten 2019 op donderdag 17 oktober. De prijs bestaat uit een lindeboom en een geldbedrag van €2500 en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De genomineerden

Wil je meer weten over de genomineerden? Hieronder lichten we elk genomineerd project en de reden tot nominatie kort toe.

Gagelmansven - foto: Leo Evers

Project Gagelmansven, Hellendoorn

Het Gagelmansven is een stuifduincomplex met veenafzetting, dat is ontstaan door het turfsteken in vorige eeuwen. Een actieve vrijwilligersgroep voert al sinds 2016 de beheerwerkzaamheden uit bij het ven, in overleg met de gemeente. Dankzij het verwijderen van struikopslag zijn veel soorten insecten en planten de afgelopen jaren teruggekeerd. De biodiversiteit is versterkt. Ook is de cultuurhistorische waarde van het ven behouden: het ven blijft herkenbaar als veengebied en ‘oude schaatsbaan.’ De vrijwilligersgroep monitort zelf de effecten van het beheer en zit nog volop plannen. Landschap Overijssel nomineert dit project omdat het in principe overal, in elke gemeente, kan plaatsvinden en efficiënt wordt uitgevoerd. Ook de combinatie tussen biodiversiteit en cultuurhistorie spreekt aan. *Foto: Leo Evers

Project Bees are Few, Hof van Twente

In dit project bundelen negen partijen én vele inwoners hun krachten om bijensterfte tegen te gaan. Op vele plekken zijn bloemenweides gerealiseerd en het gebied Hazendam nabij de Regge is een volwaardige bijentuin geworden. Er is veel aandacht besteed aan voorlichting over biodiversiteit. Zo zijn borden geplaatst en lespakketten gemaakt voor basisscholen. Ook heeft de Kunstvereniging een publieksproject opgezet. De gemeente heeft de initiatiefnemers en betrokken organisaties ondersteund en (financieel) gefaciliteerd. Landschap Overijssel nomineert dit project omdat het concreet is en vele partijen betrokken zijn. Het is een feel good project, dat op meerdere plaatsen zichtbaar is, met een slimme koppeling tussen soort en leefgebied. *Foto: Mark Zekhuis.

Project Trekvaartzone, Kampen

De Trekvaartzone in IJsselmuiden is een nat en venig gebied tussen een nieuwbouwwijk en de Trekvaart. Samen met wijkbewoners is, op initiatief van de gemeente, een plan gemaakt om het gebied toegankelijk te maken. Dankzij een aantal ingrepen en verbindingen biedt de Trekvaartzone nu ruimte voor wandelen, klimmen, klauteren, natuurbeleving én het genieten van rust. Daarbij is ook gedacht aan mensen met een zorgbehoefte. Tegelijkertijd is er voldoende ruimte voor waterberging en blijven de oude wilgengrienden behouden. Landschap Overijssel nomineert dit project omdat maximaal wordt ingezet op biodiversiteit, cultuurhistorie en beleving van het landschap in een stedelijke setting. Bewoners zijn goed betrokken en de gemeente steekt haar nek uit. *Bron foto: Kampernieuws.

Steun onze Regge actie!

Met de aanleg van kruidige kernen stimuleren we de biodiversiteit in het Reggedal én wordt het gebied door alle kleurrijke bloemen een lust voor het oog.