Werkzaamheden gestart: De Lemelerberg wordt weer zichtbaar!

Op de Lemelerberg is de aannemer gestart met werkzaamheden om dit unieke heidegebied te behouden en uit te breiden. Begin januari zijn drie grote bouwborden geplaatst om bezoekers te informeren over de natuurherstelmaatregelen.

Werkzaamheden gestart: De Lemelerberg wordt weer zichtbaar!

Op de Lemelerberg is de aannemer gestart met werkzaamheden om dit unieke heidegebied te behouden en uit te breiden. Begin januari zijn drie grote bouwborden geplaatst om bezoekers te informeren over de natuurherstelmaatregelen.

De werkzaamheden zijn nodig om weer een aantrekkelijk en robuuster heidelandschap te creëren met bloeiende struik- en dopheide, gezonde jeneverbessen, zandverstuivingen en heideveentjes. Maar ook zeldzame diersoorten zoals zandhagedis, veldleeuwerik, nachtzwaluw en insecten als graafbijen en vlinders profiteren daar van. Bovendien komt op een aantal plekken het zicht op de berg weer terug.

In heel Overijssel is gedurende de afgelopen 100 jaar bijna 90% van de heide verdwenen door ontginning of verbossing. Omdat heide zo zeldzaam is geworden, wil Landschap Overijssel de heide een nieuwe kans geven. De huidige 350 hectare heide wordt uitgebreid naar 500 hectare. Hiervoor wordt de komende drie jaar 150 hectare bos omgevormd naar heide.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het kappen van de grotere bomen en het afvoeren van het hout en de takken. Daarna halen we de overige opslag van boompjes weg. Waar nodig worden de stobben (boomstronken) gefreesd en de strooisellaag (de bovenste tien centimeter van de bodem) verwijderd. Dit laatste is nodig om heideplantjes en jeneverbessen te kunnen laten kiemen op de kale bodem. We gaan voornamelijk aan de noordkant van de ‘berg’ beginnen en werken zo in de komende jaren naar de zuidkant toe.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Natura2000, het Europese netwerk van topnatuurgebieden. Dit betekent dat de natuur op de Lemelerberg zo bijzonder is, dat we vanuit Europa de kans en verplichting hebben om het te beschermen.

bord lemelerberg, fotograaf Nico Kloek