Ga stemmen op 20 maart!

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Vaak is de opkomst daarbij niet zo hoog. Toch adviseert Landschap Overijssel zeker wél te gaan stemmen, want de provincie bepaalt steeds meer op het gebied van landschap en is een belangrijke financier van grote projecten. “De kleur van de nieuwe coalitie bepaalt voor een groot deel wat wij kunnen doen”, zegt Eibert Jongsma, manager Landelijk Gebied bij Landschap Overijssel.

Als het aan Landschap Overijssel ligt, staat het landschap hoog op de agenda van de nieuwe coalitie. “Je kunt landschap niet alleen zien als een uitkomst van bepaalde plannen”, zegt Eibert. “Landschap is niet slechts een factor om rekening mee te houden. Landschap is een uitgangspunt, de basis waarin alles plaatsvindt. Wij vinden dat de provincie hierin meer de regie mag nemen: ontwikkelingen niet teveel moet overlaten aan de markt, over de volle breedte plannen maken en zorgen voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Vier punten zijn daarin belangrijk”:

Beckum, foto: Nico Kloek

Punt 1: Bescherm het coulissenlandschap

“Het kenmerkende coulissenlandschap van Overijssel staat onder druk. We constateren het zelf en horen steeds vaker signalen van ongeruste inwoners. Neem de houtwallen in Noordoost-Twente. Deze vervallen steeds meer tot kale bomenrijen, zonder de kenmerkende struiken ertussen. Juist die struiken zijn zo belangrijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Landschap Overijssel vindt dat de provincie budget moet vrijmaken voor inventarisatie, herstel en beheer van houtwallen en andere landschapselementen. Om zo de kenmerkende kleinschaligheid in het Overijsselse landschap te behouden.”

Punt 2: Laat de energietransitie het landschap versterken

“Landschap Overijssel staat achter de energietransitie; de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Maar windmolens en zonnepanelen worden te vaak neergezet door ontwikkelaars, die de opbrengst in eigen zak steken. Wij vinden dat deze opbrengsten geïnvesteerd moeten worden in de versterking van het landschap waarin de windmolens en zonnepanelen staan. De provincie moet de energietransitie niet overlaten aan de markt, maar meer de regie nemen. Stuur de energietransitie zo, dat deze het omliggende landschap versterkt.”

Punt 3: Versterk de biodiversiteit, ook buiten de natuurgebieden

“Er moet meer gebeuren om de biodiversiteit te versterken. Op landelijk niveau is er het Deltaplan Biodiversiteitsherstel; het is belangrijk dat dit vertaald wordt naar Overijssel. Aandacht voor biodiversiteit is niet alleen belangrijk in natuurgebieden, maar ook op bedrijventerreinen, in agrarische gebieden, dorpen en steden. Het mag niet zo zijn dat er tussen landschapselementen en natuurterreinen een ecologische woestijn ligt. Wij vragen de provincie dan ook om in brede zin een plan te maken voor het versterken van de biodiversiteit.”

Wolf, foto: Mark Zekhuis

Punt 4: Geef de wolf een kans in Nederland

“We snappen dat er een maatschappelijke discussie over de wolf wordt gevoerd”, zegt Eibert, “en vinden dit terecht. Maar we vinden ook dat de wolf een plek verdient in Nederland. Er doen veel wilde verhalen de ronde en de media blaast dit op. Laten we de discussie voeren op basis van de juiste feiten. Tegelijkertijd kan de provincie aan de slag met maatregelen voor de bescherming van schapen en een snelle, goede vergoeding van aangerichte schade.”

Laat je stem horen

Een stemadvies heeft Eibert niet. “Mijn advies is vooral
om je stem niet verloren te laten gaan. Kijk wat er in de
partijprogramma’s staat over landschap, biodiversiteit,
energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Spiegel dit aan
de vier punten van Landschap Overijssel en maak een weloverwogen
keuze. De provincie bepaalt veel in het landschap.
Zorg dat je daar een stem in hebt.”