Inloopbijeenkomst Boetelerveld Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000

Uitnodiging

Boetelerveld, fotograaf Loekie van Tweel

Inloopbijeenkomst Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Boetelerveld

UITNODIGING 27 februari 2019

Het proces rond het Boetelerveld is weer een fase verder. Graag nodigen wij belangstellenden daarom uit voor een inloopbijeenkomst over Natura 2000 Boetelerveld. Op de bijeenkomst kunnen bezoekers zich laten informeren over het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld. Een Provinciaal Inpassingsplan, kortweg PIP, is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Dit plan ligt van 19 februari tot en met 1 april ter inzage.

De terinzagelegging van het Ontwerp-PIP en de inloopbijeenkomst worden ook aangekondigd in de lokale media. In het Ontwerp-PIP is het inrichtingsplan voor het Boetelerveld, waarover wij belangstellenden afgelopen september hebben geïnformeerd, vertaald. Het plan regelt wat wel en niet is toegestaan in het uitwerkingsgebied rond het Boetelerveld. U kunt daarbij denken aan beperkingen in grondgebruik of het handhaven van verondiepte sloten na inrichting. Het geeft duidelijkheid aan de eigenaar en borgt de maatregelen die nodig zijn in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof.

Interesse?

Je bent van harte uitgemodigd! De bijeenkomst vindt plaats op 27 februari tussen 15.30 en 20.30 bij Gasterij De Kruidentuin, Hellendoornseweg 1 in Marienheem. Je hoeft je niet aan te melden.

Tijdens de bijeenkomst kunt u ook kennisnemen van het inrichtingsplan waarin de te nemen maatregelen voor het gebied beschreven staan. Daarnaast is er informatie over schadeloosstelling, kavelruil en het vervolgproces. Naast inhoudelijk deskundigen zullen leden van de projectgroep Boetelerveld aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.