N2000 werkzaamheden Manderheide

Half november ging de schop de grond in op de Manderheide. Volg de werkzaamheden via TwenteFM.

Foto: Ruud Ploeg

Historisch landschap
De Manderheide - onderdeel van het Springendal – Dal van de Mosbeek - ligt tussen Tubbergen en de Duitse grens. Het historische landschap, waarvan de eerste tekenen van menselijke bewoning uit de prehistorie stammen, is ook vandaag de dag een uniek natuurgebied. Er leven allerlei bijzondere planten en dieren, zoals het vliegend hert, de kamsalamander en duivelsnaaigaren.

Kwaliteit onder druk
De Manderheide staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van industrie, landbouw en verkeer toe. Daarom versterken we de Manderheide. We maken het gebied weerbaarder zodat de kwetsbare planten en dieren die er leven er ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. En mensen ervan kunnen blijven genieten.

Start uitvoering Natura 2000
Half november ging de schop de grond in op de Manderheide. Doel van de Natura 2000-werkzaamheden: omstandigheden creëren voor de huidige ‘versnipperde’ heide om weer uit te groeien tot een gezond, veerkrachtig en gevarieerd heidelandschap. Er gebeurt de komende maanden van alles! TwenteTV gaat de werkzaamheden volgen. Benieuwd?

Bekijk hier de eerste aflevering over de Manderheide via TwenteTV >>

Meer informatie over alle werkzaamheden vind je op de webpagina Manderheide >>

TwenteTV
Bord werkzaamheden Manderheide