Oproep gemeenten: pak het klimaat- en landschapsbeleid integraal op!

Per brief hebben we alle Overijsselse gemeenten opgeroepen om het klimaatbeleid en het landschapsbeleid integraal op te pakken.

We hebben met elkaar de opgave om steeds meer over te schakelen op duurzame energie. Regionaal wordt deze energiestransitie, zoals we deze omschakeling noemen, vorm gegeven. Landschap Overijssel deed, samen met Natuur en Milieu Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit en Staatsbosbeheer, de oproep aan gemeenten om bij deze opgave recht te doen aan het landschap. Want het klimaat- en landschapsbeleid kunnen naar onze mening pas succesvol zijn als ze integraal worden aangepakt.

Wij ondersteunen de energietransitie maar het kan niet de bedoeling zijn dat het landschap slachtoffer wordt van klimaatbeleid. Daarom doen wij de oproep aan gemeenten om op basis van een landschappelijke visie een regionale afweging te maken bij het bepalen van locaties voor grote zonneparken en windmolens.

Lees hier de brief die wij verstuurden aan alle Overijsselse gemeenten:

Lees hier meer over duurzame energie en het landschap

groene energie

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?