Gezocht: poel- en of perceeleigenaren in Kop van Overijssel

Voor de versterking van het leefgebied van de ringslang, kamsalamander en knoflookpad heeft Landschap Overijssel een aanvraag ingediend bij de provincie Overijssel. Doel van het project is de aanleg van 20 nieuwe poelen en het herstel van 20 bestaande poelen. Daarmee wordt het leefgebied van de knoflookpad op het Hogeland van Vollenhove en de kamsalamander en ringslang bij Paasloo, Oldemarkt en Steenwijkerwold structureel verbeterd. Voor al deze soorten geldt dat het keileemgebied in Noordwest-Overijssel leefgebied vormt en daarnaast, met name voor ringslang, ook de verbinding vormt tussen de Overijsselse laagveengebieden en de natte gebieden in Friesland en Drenthe.

De kern van het project is het aanleggen en/of herstellen van in totaal 40 poelen. Daarnaast is het doel de poelen duurzaam te beheren. Daarom worden de eigenaren begeleid bij zowel aanleg als beheer. In Paasloo is in 2016 al een inspiratieavond gehouden om geïnteresseerden te informeren en de lokale kennis te vergaren en in te zetten. Tijdens deze avond hebben een ecoloog en een landschapsarchitect van Landschap Overijssel en een deskundige van RAVON het nodige verteld over de aandachtssoorten. Met de middelen die nu vrij komen kunnen poelen ook daadwerkelijk hersteld en aangelegd worden. Ben je poeleigenaar of eigenaar van percelen waarop aanleg van een poel gewenst is t.b.v. het groen-blauwe netwerk, dan kun je mailen naar Ton Fleer (alto.fleer@tiscali.nl).

Lees hier het item dat de Stentor maakte over dit project

Lees hier het item