Reparatiewerkzaamheden stuwtjes Wierdense Veld

-Wierdense Veld- Het Wierdense Veld is gebaat bij natte omstandigheden. Om dit te realiseren heeft Landschap Overijssel in 2011 stuwtjes geplaatst om het waterpeil geleidelijk aan te kunnen verhogen. Door de droge zomers van de afgelopen twee jaar is het hout van de stuwtjes gaan werken en zijn ze gaan lekken. In de aankomende weken wordt de lekkage verholpen door Gerwers Tilligte BV.

De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal twee maanden. Omdat de stuwtjes zich op de grens van het Wierdense Veld bevinden, zal er in het gebied geen verstoring plaatsvinden.

Levend hoogveen
In het Wierdense Veld komt nog, als één van de weinige plekken in Overijssel, levend hoogveen voor. ‘Levend’ betekent dat het veen groeit. Hoogveen heeft permanent natte omstandigheden nodig, maar het is daarnaast ook belangrijk dat het water niet meer dan twintig centimeter fluctueert. De waterstand moet dus, gedurende het hele jaar, niet meer dan twintig centimeter stijgen of dalen. In het kader van N2000 worden in de toekomst extra hydrologische maatregelen in het Wierdense Veld uitgevoerd, denk aan het dempen van greppels. Hierdoor loopt er een minimale hoeveelheid water naar beneden weg. Hopelijk beschermen we hiermee het hoogveen, en alle planten en dieren die hiervan profiteren.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?