Vogels kijken bij de Katerstede in Welsum

Officiële opening op zaterdag 9 maart

De werkgroep Groen Welsum heeft begin 2017 een vogelkijkscherm van wilgentenen opgericht in de uiterwaarden ten zuiden van de dorpskern van Welsum. Vanuit Trots op je Landschap hebben we dit initiatief ondersteund. Nico Horstink vertelt namens Groen Welsum:

"Met het aanbrengen van informatiepanelen is de vogelkijkplek die werkgroep Groen Welsum in 2017 aangelegd heeft helemaal klaar. We zijn zeer trots op het eindresultaat. Met een officiële opening door onze burgemeester de heer Strien willen we dat op zaterdag 9 maart om 10:30 vieren. U kunt dan kennis komen maken met deze prachtige plek en aansluitend met een korte wandeling meelopen naar de IJssel met de boswachter en een ervaren natuurgids.

Het is een prachtige plek in de zuid-west hoek van de Katerstede, een oud klei- en zandwinnings gebied. Op de plas en in de omgeving zie je zeer veel soorten watervogels, de ijsvogel, allerlei roofvogels waaronder soms zelfs een zeearend. Aangrenzend is een ondoordringbaar ooibosje waar bevers hun burchten hebben. Eenmaal is er zelfs een otter betrapt. Er is een reigerkolonie en een natuurlijk ooievaarsnest. Verder komen er ook reeën, hazen en vossen voor.

In het kader van Ruimte voor de rivier is deze plek gerealiseerd door veel zelfwerkzaamheid van de werkgroep en in nauwe samenwerking met Staatbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, Landschap Overijssel, Stichting IJssellandschap, de gemeente Olst-Wijhe, Plaatselijk Belang Welsum en aannemer Ploegam.

"Bij de voorbereidingen voor deze opening hebben we nog eens oude informatie doorgekeken. Dat is een enorme stapel vergaderstukken, informatiebulletins, nieuwsbrieven, plattegronden etc. Te veel om op te noemen. In de notulen van informatiebijeenkomsten van het Gebiedsgericht Project Uiterwaarden uit 2001! kom je namen tegen van mensen die ook nu nog actief zijn en meegeholpen hebben met het realiseren van deze observatieplek. Dit toont de betrokkenheid en vasthoudendheid van de Welsumer aan (hoewel dé Welsumer niet bestaat natuurlijk. © Máxima). De instanties zijn net zulke vasthoudende doorzetters. Gezien de goede intenties van alle betrokkenen moet het toch mogelijk zijn meer van die zinvolle en leuke initiatieven te realiseren. Laten we samen constructief, creatief en optimistisch blijven doorwerken in onze prachtige IJsselvallei."

Subsidies
Landschap Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe, Rijkswaterstaat en het Waterschap Vallei en Veluwe hebben de subsidie gegeven waardoor dit project uitgevoerd kon worden. Allemaal belastinggeld, dus in die zin hebben we dit met zijn allen bekostigd. Landschap Overijssel biedt financiële ondersteuning namens de Nationale Postcodeloterij. Je kunt dat zien als een soort crowdfunding: Alle loterijspelers hebben dus bijgedragen. Dank hiervoor! Birza Design (een Welsumer) heeft zonder kosten voor ons de prachtige informatiepanelen ontworpen."

Vlechtschermen in aanbouw
Vlechtschermen in aanbouw
Eindresultaat