Vrijwilligers bedankt voor werk in de natuur!

Landschap Overijssel bedankte op dinsdag 16 april j.l. alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens ruim 100.000 uur werk in natuur en landschap in Overijssel. Op de slotavond van het winterseizoen vrijwillig landschapsbeheer, kwamen 160 vrijwilligers bijeen in Kulturhus Het Holstohus in Olst. Zij laten na hun noeste arbeid (o.a.) bijna 1.800 knotbomen en 2.000 fruitbomen en ruim 10 kilometer goed onderhouden heg en houtwal achter voor bewoners en bezoekers van Overijssel. In verband met het broedseizoen houden de vrijwilligers het even voor gezien. In het najaar gaan ze weer aan de slag om Overijssel mooi te houden.

Wiebe Tolman (Hardenberg) ontving de Vrijwilligersprijs 2019 van Landschap Overijssel uit handen van Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel.

Vrijwilligerswerk van Wiebe Tolman
Wiebe is zeer actief en werkt al vele jaren in heel Overijssel in verschillende groepen. Hij is actief of actief geweest als coördinator van een vrijwilligersgroep, gids, boswachter en het verzorgen van cursussen. Maar vooral ook als inspirator voor jong en oud. Jacob van Olst, benoemde de Vrijwilligersprijs 2019 dan ook meer als een oeuvre-prijs voor alle door Wiebe’s verrichte werkzaamheden. De wisselbeker, een keramiek van kunstenares Marry Algra uit Dalfsen, mag Wiebe een jaar mee naar huis nemen.

Gouden Klomp 2019 voor Informatie- en doecentrum Peeze (Bornerbroek)
De Gouden Klomp, aanmoedigingsprijs voor een landschapsicoon of project aangedragen door vrijwilligers, werd gewonnen door het informatie- en doecentrum Peeze bij de Doorbraak in Bornerbroek. Een tweetal spreker maakte de avond in Olst compleet met een kijkje in de staat van het landschap en een boeiende presentatie over erfgoed. Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol.

Vrijwilligerswerk bij Landschap Overijssel
Informatie over vrijwilligerswerk of ondersteuning van buurtinitiatieven? Lees meer.

Wiebe Tolman ontvangt Vrijwilligersprijs 2019 uit handen van Jacob van Olst
Winnaar Gouden Klomp, Informatie- en doecentrum Peeze