Wandelpaden Lonnekermeer in 2019 weer open

Het grootschalige natuurherstel in het publieke deel van het Lonnekermeer is deze maand afgerond. De huidige slechte terreinomstandigheden verhinderen echter dat er meteen weer gewandeld kan worden. Terreinbeheerder Alexander van der Elst wil de wandelpaden zo snel als mogelijk openen in 2019 en biedt bezoekers aan ze persoonlijk te berichten zodra het zover is.

Projectleider Natura 2000 Lonnekermeer Ronald Krabbenbos: ‘We zetten alles op alles om alle routes weer toegankelijk en begaanbaar te maken. Wanneer dit is, hangt af van het weer en de terreinomstandigheden. Duidelijker kunnen we helaas niet zijn. Wandelaars die geen dag te lang willen wachten, kunnen een e-mailbericht sturen naar info@landschapoverijssel.nl, al dan niet voorzien van hun mobiele telefoonnummer, onder vermelding van ‘wandelen Lonnekermeer’. Ze ontvangen dan per omgaande een e-mailbericht of een Whatsapp zodra alle wandelpaden weer geopend zijn.’

De uitgevoerde werkzaamheden in het Lonnekermeer zijn maatregelen in het kader van Europese Natura 2000-afspraken en het nationaal Programma Aanpak Stikstof. Ze hebben als doel de verdroging van het gebied te bestrijden, de waterkwaliteit te verbeteren, het voormalige heidelandschap te herstellen en de leefomstandigheden voor allerlei bijzondere planten en dieren in het Lonnekermeer te verbeteren.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?